Zeeland: voorbeelden

Zeeuwse bedrijven kijken naar hun grondstoffenbeheer, duurzame energie(opwekking) en energiezuinige en grondstofbeperkende productiemethodes. Wil Zeeland een aantrekkelijke vestigingslocatie blijven dan moet Zeeland de stap naar een circulaire economie maken. In die economie sluiten we kringlopen. Bij het ontwerp wordt dan bijvoorbeeld al rekening gehouden met het leven van de grondstoffen na het gebruik van het product. Reststromen van het ene proces vormen grondstoffen voor het andere en er wordt gebruik gemaakt van hernieuwbare materialen en duurzame energie.

Afval en hergebruik in Zeeland

Zeeuwse Reinigingsdienst en O.L.A.Z.

Van 250 kilo naar 100 kilo restafval per inwoner per jaar en 75% scheiding van huishoudelijk afval in 2020. In Zeeland halen we dat nog niet. De Zeeuwse gemeenten en de Zeeuwse Reinigingsdienst (ZRD) streven naar een optimale afvalverwijdering voor de Zeeuwse burgers. Ze werken samen in het Openbaar Lichaam Afvalstoffenverwijdering Zeeland (O.L.A.Z.). De belangrijkste taak van de ZRD is het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen/grondstoffen, waaronder:

  • GFT-afval (Groente- Fruit- en Tuinafval)
  • OPK (Oud papier en karton)
  • PMD (Plastic verpakkingsafval, Metalen verpakkingsafval en Drankenkartons)
  • PMD+ (dit is de combinatie van PMD- en Restafval in nascheidingsgemeenten)
  • Flessenglas
  • Textiel
  • Restafval

In de filmpjes hieronder leggen ze uit hoe ze afvalstoffen als grondstof gebruiken. 

Het op de juiste manier scheiden van het afval is voor velen van ons nog een uitdaging. Daar valt nog veel winst te behalen. 

GFT

Oud papier

Plastic, blik en drankpakken

Glas

Textiel (filmpje op Vimeo)

Energie en afval in Zeeland

WarmCO2

In het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen wordt restwarmte en rest CO2 van kunstmestfabriek Yara Sluiskil hergebruikt. Het glastuinbouwgebied Zeeuws-Vlaanderen is onderdeel van Biopark Terneuzen en het meest duurzame glastuinbouwgebied van Nederland. WarmCO2 is een initiatief van Yara Sluiskil en Zeeland Seaports.

Het totale glastuingebied is 150 ha groot. Als dit hele gebied wordt geëxploiteerd met gebruik van restwarmte en rest CO2, is hiervoor 1.800 TJ restwarmte en 55.000 ton rest CO2 nodig. Dat komt overeen met 55 miljoen kubieke meter aardgas; een besparing zo groot als het gebruik van 35 000 huishoudens per jaar. Voor CO2 betekent het een beperking in de uitstoot gelijk aan die van 7500 huishoudens.
 

Waterschap Scheldestromen en partners doen onderzoek naar bioplastic uit zuiveringsslib en afvalwater

Het klinkt onwaarschijnlijk; plastic maken uit afvalwater. Maar het gaat toch echt op grotere schaal beginnen. Bij energie- en hergebruikbedrijf HVC in Dordrecht is de bouw gestart van een demonstratiefabriek voor het maken van bioplastics uit zuiveringsslib en afvalwater. De installatie zal in het voorjaar van 2022 gereed zijn. Met de realisatie van deze fabriek, zetten vijf waterschappen, waaronder Scheldestromen, het Friese bedrijf Paques Biomaterials, kenniscentrum Stowa en HVC een bijzondere stap op weg naar een meer biobased economie.

Smart Delta Resources

In 2013 zijn elf grote bedrijven in de Delta-regio gaan samenwerken om energie en grondstoffen uit te wisselen en hun concurrentiepositie te verbeteren. De bedrijven uit de sectoren chemie, energie, voeding en staal zetten zo stappen naar een industriële symbiose. Het platform kan een belangrijke bijdrage leveren in het totale transitieproces naar een cyclische economie, voor zowel bestaande fossiel gebaseerde industrieën, maar ook voor toekomstige hernieuwbare energie en grondstoffen gebaseerde industrieën. 

Schoon Zeeland

Zeeland is een campagne voor een mooie, schone provincie. Op het strand en de dijken. In het dorp of de stad. Op het sportveld en bij evenementen. En in de omgeving van school en de kinderopvang. Iedereen kan helpen om het zwerfafval in Zeeland aan te pakken. Schoon Zeeland biedt een overzicht van de projecten en acties tegen zwerfafval. Scholen, kinderopvangcentra, bedrijven, sportclubs en gemeenten en andere overheden houden samen Zeeland mooi en schoon.

Meer informatie

Terug naar dossier Energie en afval