Duurzame festivals

Duurzame festivals, een utopie?

In Nederland worden jaarlijks meer dan 160.000 evenementen georganiseerd die door miljoenen mensen worden bezocht. Naast gezelligheid en plezier kunnen deze evenementen ook diverse problemen opleveren. Te denken valt aan een overvloed van (zwerf)vuil, verkeersdrukte, geluidhinder en dergelijke. De effecten van een festival of evenement in de buitenlucht staan ter discussie. 

In 2013 was er een rechtszaak aangespannen door omwonenden van een stadpark in Amsterdam. EénVandaag: “Groene festivals vertrappen juist het groen?” Uit recent onderzoek blijkt dat het betreffende festival maatregelen heeft genomen om de overlast voor natuur en milieu te compenseren, zodat het effect op de natuur juist positief uitpakt. Er zijn gelukkig steeds meer mogelijkheden om festivals te vergroenen.

Boeken behorende bij 'Duurzame festivals"

Energietips bij duurzame festivals

In onderstaande artikelen kom je meer te weten over:
• Hoe maak je (als organisator) je festival duurzaam?
• Wat kun jij als bezoeker bijdragen aan een duurzaam festival?
• Zijn er al duurzame festivals in Nederland / Zeeland?
 

  • Hoe maak je (als organisator) je festival duurzaam? Bekijk details

    Allereerst ga je na wat de festival “voetafdruk” is van dit moment. Dat wordt ook wel een nulmeting genoemd. Daarin bereken je wat de CO2 uitstoot is die wordt veroorzaakt door onder andere eten, drinken, vervoer, energie, papier en afval. Daarna ga je kijken wat op welke punten er verbetering mogelijk is. Een checklist om alle mogelijke maatregelen te inventariseren is daarbij een handig hulpmiddel.

  • Wat kun jij als bezoeker bijdragen? Bekijk details

    Ga je naar een festival gebruik de fiets, openbaar vervoer, of ga carpoolen, bijvoorbeeld door contact te zoeken met bezoekers o.a. via Blablacar. Bij De Kleine Aarde hebben ze een mobiliteitsvoetafdruk waar je de impact van je verkeersgedrag kunt meten.

  • Zijn er al duurzame festivals in Nederland / Zeeland? Bekijk details

    Voorbeelden van festivals met duurzame maatregelen zijn er zowel op (inter)nationaal als op lokaal niveau.