Hoe maak je (als organisator) je festival duurzaam?

Allereerst ga je na wat de festival “voetafdruk” is van dit moment. Dat wordt ook wel een nulmeting genoemd. Daarin bereken je wat de CO2 uitstoot is die wordt veroorzaakt door onder andere eten, drinken, vervoer, energie, papier en afval. Daarna ga je kijken wat op welke punten er verbetering mogelijk is. Een checklist om alle mogelijke maatregelen te inventariseren is daarbij een handig hulpmiddel.

Meer informatie: Checklist Strategie verduurzamen festivals. Middelburg, SCOOP, 2014 

Energievoorziening is één van de onderdelen waarmee je een festival kunt verduurzamen. Gebruik je groene stroom, een vaste stroomvoorziening of aggregaten op schone brandstof?

Energieplan maken

Evenementen kosten energie: of het nu is voor transport, verlichting, een geluidsinstallatie, attracties of het bewaren en klaarmaken van eten. Relatief eenvoudige maatregelen leveren een aanzienlijke energiebesparing op. Deze maatregelen kunnen worden vastgelegd in een Energieplan, met aandacht voor de energievoorziening, energiebesparing en de veiligheid.

Onderdelen van het energieplan zijn:

 • een plattegrond met daarin aangegeven de gewenste aansluitpunten en stroompunten/aggregaten;
 • verantwoording van de inzet van aggregaten;
 • specificaties van de aanwezige aggregaten;
 • locatie en aantal stroomverdelerkasten en bekabeling;
 • genomen energiebesparende maatregelen.

De inzet van attracties en voorzieningen met een grote energievraag probeer je zoveel mogelijk te voorkomen.
 

Energiebeheersing

Naast het inzetten van energie-efficiënte apparaten en verlichting is met name een goede controle op het gebruik, een goed instrument om energie te besparen. De praktijk leert dat met name op de momenten dat er geen bezoekers op het evenemententerrein aanwezig zijn, de controle op de noodzaak van het branden van verlichting of het aanstaan van apparaten weinig aandacht krijgt.
Door dit als taak aan een medewerker toe te wijzen kan energie (en brandstof) bespaard worden.
 

Duurzame energiebronnen

Streef als organisatie naar (deels) gebruik van duurzame energiebronnen. Monitor de energieopwekking en communiceer hierover. Denk daarbij aan de inzet van duurzame energiebronnen zoals wind, zon en water; door middel van een zonneboiler (warm water), windmolens, fotovoltaïsche zonnepanelen (opwekking elektriciteit) of vergelijkbare duurzame energiebronnen.
 

Stroomvoorziening, als je toch een aggregaat nodig hebt…

Probeer zoveel mogelijk van een vaste stoomvoorziening met groene stroom gebruik te maken. Door gebruik te maken van stroom uit het reguliere stroomnet wordt het milieu minder belast dan bij het gebruik van aggregaten. Maar aggregaten zijn soms onoverkomelijk of onvermijdelijk. In het algemeen geldt: Hoe nieuwer de apparaten, hoe lager de milieubelasting. De beste aggregaten hebben: een LWA waarde (bronvermogen) met maximaal 60 dB, zijn voorzien van een hoogrendement zelfreinigend roetfilter (full flow) en gebruiken een minder milieubelastende brandstof (GTL Diesel, biodiesel) en hebben een zgn. fase 3a motor. Inmiddels zijn er ook groene aggregaten aangedreven door zonnepanelen en een windmolen, zoals de Greenerator. Voor festivals is deze met name geschikt om de productieruimtes van stroom te voorzien. De hoge piekbelastingen van het podium met licht en geluid zijn voor de Greenerator een stap te ver.

Verlichting

Gebruik bij een duurzaam festival zoveel mogelijk energie-efficiënte verlichting. Buiten de publieksuren van het festival beperk je de verlichting tot noodzakelijke werkverlichting en veiligheidsverlichting. Energie-efficiënte verlichting is verlichting die meer dan 40 lumen per Watt geeft. In de praktijk komt dat neer op spaarlamp, PL (insteeklamp), TL en LED verlichting. Het gebruik van gebruik van aanwezigheid-, tijd- of schemerschakelaars is aan te raden. Ook voor podiumverlichting zijn LEDlampen mogelijk.
 

CO2 uitstoot

De meeste kansen voor reductie zitten in:

 • verbeteren van afvalscheiding
 • minder afval door statiegeldbekers
 • creëren van monostromen voor het afval (o.a. één soort plastic voor alle wegwerpproducten)
 • minder elektriciteit gebruiken en lagere pieken
 • schonere elektriciteit (kleinere generatoren, (groene) netstroom etc.)
 • minder transport door meer lokaal inkopen

Een gemiddeld festival kan hiermee eenvoudig 20% op zijn milieubelasting per bezoeker besparen.

Meer informatie: Milieubarometer

Green Key – Brons, zilver of goud label

De Green Key is een internationaal keurmerk voor organisaties in de toerismebranche, recreatiebranche en voor vergader- en congreslocaties die controleerbaar bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Met behulp van dit keurmerk kun je als ondernemer of organisatie laten zien dat je er alles aan doet om de milieudruk te minimaliseren. Met de Green Key ga je een stap verder dan de normale wet- en regelgeving. Er zijn al een aantal publieksevenementen die een Green Key hebben.

Green Events Nederland is een platform voor verduurzaming van evenementen en festivals met als doel het bevorderen van samenwerking. 
 

Terug naar duurzame festivals