Provinciale Zeeuwse Courant

Provinciale Zeeuwsche Courant. In 1940 was een fusie tussen de Middelburgsche Courant en de Vlissingsche Courant in drie weken tijd geregeld. Dit gebeurde na het bombardement van 17 mei. De eerste Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant verscheen op 23 mei 1940. Deze krant verscheen onder steeds strengere Duitse censuur tot dolle dinsdag onder de naam Provinciale Zeeuwsche Courant waarin opgenomen de Middelburgsche-, Vlissingsche-, Goesche- en Breskensche Courant.

Na de bevrijding kwam er een verschijningsverbod dat op 3 april 1945 werd opgeheven. De krant heette vanaf 1945 Provinciale Zeeuwsche Courant. De eigennaam PZC werd pas in 1973 aangenomen. Begin jaren negentig verschijnen de eerste kleurenfoto’s op de voorpagina van de krant die geleidelijk geheel in kleur gedrukt zou worden.

Inhoud

In het begin is de PZC een conservatieve krant. Vanaf de jaren zeventig wordt het dagblad steeds linkser. Dat kost de PZC abonnees uit streng-gereformeerde hoek. Aan de andere kant wordt het draagvlak onder de Zeeuwse bevolking heel breed.

Door het grote aantal trouwe abonnees blijft het dagblad lange tijd het enige onafhankelijke provinciale dagblad binnen de GPD-kranten. De kwaliteit van de PZC is in e jaren tachtig en negentig hoog. Met name in de bijlagen van de kranten kunnen de journalisten goed inspelen op het lezerspubliek en met gedegen, eigen artikelen komen.

Vanaf de jaren tachtig worden vier edities uitgebracht: Schouwen-Duiveland, Bevelanden/Tholen, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. Iedere Zeeuw kan met (sport)nieuws uit zijn eigen lokale omgeving worden bereikt. Na de overname door Wegener in 2007 verschijnt de krant vanaf februari van dat jaar op tabloidformaat. Actueel en algemeen Zeeuws nieuws wordt nu, na de voorpagina op de tweede en derde pagina van de krant geplaatst.

Verschijning

  • 6x per week met uitzondering van zondag en feestdagen
  • Formaat 42x56 cm
  • na 1 februari 2007 tabloid (29x41 cm.)
  • Prijs jaarabonnement f. 9,20 (1940), € 261,75 (in 2010).

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoeken in Provinciale Zeeuwse Courant

  • 1940 volledig (zoeken via Middelburgsche Courant)
  • 1941, 1 januari tot en met 4 september 1944
  • 3 april 1945 - heden (minus actuele jaargang)
  • Krullebak 1981 tot en met 8 december 1998