Middelburgsche Courant

Al in de 16de eeuw bezorgde Coole nouvelles en kranten voor ₤Vls. 4,- per jaar. Hij was een nieuwstijding beschrijver. De Middelburgsche Courant is de oudste Zeeuwse krant. Op 26 april 1758 verscheen zij voor het eerst. De eerste redacteur was P.H. Hoijman.

In 1759 werd ontslagen. Hij kreeg onenigheid met de uitgever. De volgende bekende redacteur was Paul Jean de Convenant die in ieder geval in 1780 in dienst was. Deze plaatste nogal eens kritische kanttekeningen richting stadsbestuur. Daardoor werd er nu en dan gecensureerd in de krant. Bij het opnieuw aanbesteden van het octrooi in 1793 ging de uitgever door Convenant echter stopte. Hij had zelf het octrooi willen kopen. Dit kostte 1.000 gulden recognitiegeld per jaar aan de stadsregering. Rond 1790 kwamen de eerste advertenties in de krant in de vorm van rouwberichten, vragen om dienstbodes, boekverkopingen en veilingen.

Geschiedenis vanaf 1758

In de Napoleontische tijd ging de Middelburgsche Courant zware tijden tegemoet. Op last van de keizer moest de krant worden omgedoopt in Journal du Département des Bouches de l’Escaut. Ook werd vanaf de Bataafse tijd de kop ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’ gevoerd. De krant mocht alleen nog bestaan uit staatsnieuws, artikelen over de letterkunde, wetenschappen en kunst. De krant moest in het Frans, dus drukte de uitgever hem in het Nederlands en het Frans. Door het dalende inwoneraantal van Middelburg bleef het moeilijk de krant draaiende te houden. Ook de infrastructuur van de provincie voorkwam dat de Middelburgsche Courant verder kon groeien; het verspreidingsgebied bleef beperkt tot Walcheren.

Geschiedenis na 1854

Een geschil over het betalen van recognitiegeld aan de gemeente Middelburg leidde er in 1854 toe dat er geen mededelingen van de stedelijke regering meer werden gedrukt. Een ander conflict volgde met de rechtbank. De Middelburgsche Courant plaatste de initialen van verdachten in de krant. 1854 was een belangrijk jaar voor het verspreiden van een actuele krant. In Vlissingen en een jaar later in Middelburg werden telegraafkantoren opgericht.

Bij de opening van de spoorweg Bergen op Zoom-Goes in 1869 zag de redactie kans met behulp van koeriers de krant met de verslagen van de ochtendfestiviteiten nog bij het eind van het diner in Goes aan de aanwezigen aan te bieden. In datzelfde jaar werd het dagbladzegel afgeschaft, zodat de krant zonder prijsverhoging 6x in plaats van 4x per week kon verschijnen. De winst van de krant beliep rond 1904 ongeveer 4.000 gulden per jaar.

Inmiddels besteedde de krant ook aandacht aan letterkunde, beeldende kunst en culturele activiteiten en had zij diverse anonieme correspondenten in bijvoorbeeld Brussel, Amsterdam en Den Haag. De krant had een liberale signatuur, maar stond ook open voor andere opinies. Toen Kamerlid S. van Houten echter de liberale Tak van Poortvliet aanviel werd hij door de hoofdredacteur in een naschrift tegengesproken; waarna Van Houten zijn medewerking beëindigde.

In 1930 veranderde de krant haar naam in een meer Zeeuwse: de Provinciale Zeeuwsche Middelburgsche Courant. In 1933 ging de Goessche Courant daarin op, en in 1940 (na het bombardement van 17 mei) was een fusie met de Vlissingsche Courant in drie weken tijd geregeld. Deze verscheen onder steeds strengere Duitse censuur tot dolle dinsdag. Na de bevrijding kwam er een verschijningsverbod dat op 3 april 1945 werd opgeheven. De krant heette vanaf 1945 Provinciale Zeeuwsche Courant.

De eigennaam PZC werd pas in 1973 aangenomen.

Inhoud

Vooral buitenlands nieuws, handelsberichten en scheepvaartberichten. Naast de kolommen werden ook de marges van de krant in de 18de en 19de eeuw gebruikt, waar de tekst in vertikale kolommen werd gedrukt. Vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw werd er ook steeds meer provinciaal en lokaal nieuws gegeven en vanaf 1889 verscheen de vaste rubriek 'uit stad en provincie.'

Verschijning

 • 2 x per week
 • afmeting: 36 x 24 cm
 • Uitgever: A.L. en M.H. Callenfels, S. Maldergreen en L. Taillefert
 • Op 1 augustus 1780 werd de krant gedrukt door de boekverkopers Johannes en Willem Abrahams
 • In 1838 werd het formaat vergroot.
 • Vanaf 1814 verschijnt de krant 3 x per week
 • Vanaf 1864 4 x per week
 • In 1869 6 x per week

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoeken in Middelburgsche Courant

Beschikbaar:

 • 1758 t/m 1785
 • 1786, 14 september
 • 1792, 25 februari
 • 1795, 21 januari, 7 februari, 7 april, 28 juni en 6 augustus
 • 1796, 2 en 7 januari, 5-7 april, 20 mei, 15 november
 • 1797, 25 mei
 • 1800, 14 maart
 • 1802, 28 oktober
 • 1811, 1-17 januari, 22 januari-5 maart, 9 maart-16 mei
 • 1816, 1 januari-16 april, 20-23 april, 27 april-13 augustus, 17 augustus-19 september, 24 -28 september
 • 1817, 1 januari
 • 1819, 18 september-31 december
 • 1820 t/m 1940