Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over fondsen en fondsenwerving op een rijtje.

Welke financieringsbronnen zijn er?

 • Eigen bijdrage
 • Overheidssubsidie
 • Sponsoren
 • Giften
 • Crowdfunding
 • Een actie of evenement
 • Fondsen

Wat kan ZB Bibliotheek van Zeeland voor ons betekenen als we fondsen willen aanschrijven?

Je kunt het Vraagbaakformulier invullen. Daarin vragen we om een korte omschrijving van je project en het bedrag dat je nodig hebt. Als we het formulier hebben ontvangen nemen we contact met je op en kijken we of er passende fondsen zijn.

Als mijn project aansluit bij het beleid van het fonds, is een donatie dan zeker?

Helaas kan het voorkomen dat hoewel je project/ initiatief aansluit bij de beleidsdoelstellingen, je geen (financiële) bijdrage ontvangt. Fondsen ontvangen veel meer aanvragen dan ze kunnen honoreren en moeten dus keuzes maken. Deze keuzes van onder andere afhankelijk van de mate waarin je project/ initiatief aansluit bij de doestellingen, de kwaliteit van de aanvraag, de (financiële) haalbaarheid, (breed) draagvlak en het werkveld. Vaak wordt de keuze ook bepaald door de afweging ten opzichte van andere, vergelijkbare projecten te maken. 

Hoe weet ik of mijn project aan de criteria van het fonds voldoet?

Ieder fonds heeft andere criteria. Op de website van het desbetreffende fonds kun je deze vinden. Je kunt natuurlijk ook telefonisch contact opnemen. Vooral de grotere fondsen hebben adviseurs in dienst die graag helpen. 

Kan ik als particulier ook een aanvraag indienen?

In principe kunnen alleen stichtingen en verenigingen (zonder winstoogmerk) die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekening hebben een aanvraag indienen. Particulieren kunnen alleen een aanvraag indienen bij fondsen die bijvoorbeeld ook beurzen verstrekken.
 

Kan ik bij meerdere fondsen tegelijk een aanvraag indienen?

Dat kan. Je moet dan wel in de aanvraag/ begroting laten zien welk bedrag je bij welk fonds vraagt. 

Wat moet er in een projectplan komen?

Het projectplan geeft antwoord op een aantal vragen over je initiatief.

 • Wat is je idee?
 • Voor wie is je idee?
 • Wat is de beoogde impact van je idee?
 • Waar en wanneer vindt je idee plaats?
 • Hoeveel geld en andere middelen denk je nodig te hebben? 

Kijk voor advies over hoe je een goed plan van aanpak maakt ook eens bij de website van Katalys.

Terug naar het Subsidieloket