Subsidies

Overweeg je subsidie aan te vragen bij je gemeente, de provincie Zeeland of wil je meer weten over Europese subsidies? Hieronder lees je meer.

Gemeentelijke subsidies

Als je plannen hebt op het maatschappelijke vlak is het gemeentehuis of stadskantoor van de gemeente waar je woont een goede plek waar je terecht kunt voor (aanvullende) gelden. 

Elke gemeente heeft wel een subsidieverordening, maar in elke gemeente is het anders geregeld. Voor de meest actuele informatie en regelingen kun je het best kijken of de website van je gemeente. Eventueel kun je de zoekbalk gebruiken en zoeken op: subsidie, projectsubsidie of vergelijkbare trefwoorden.

Subsidies Provincie Zeeland

De provincie Zeeland heeft diverse subsidiemogelijkheden. Deze subsidiemogelijkheden zijn omschreven in de beleidsdoelstellingen van de provincie. Activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten binnen de provinciale beleidsdoelstellingen passen.

Op het digitale subsidieloket is informatie te vinden over onder andere het aanvragen van een subsidie en verplichtingen die op een verleende subsidie rusten.

Bekijk de subsidiemogelijkheden van de Provincie Zeeland

Europese subsidies en fondsen

Wat zijn Europese subsidies?

Subsidies zijn deelfinancieringen van projecten of activiteiten, die iets te maken hebben met de diverse beleidsterreinen van de Europese Unie (EU). Er zijn regels opgesteld om de subsidieverlening zo helder mogelijk te laten verlopen. Provincie en/of gemeente moeten in de regel al middelen voor 50% van je project hebben toegezegd.

  • Subsidie is niet mogelijk op elk gewenst moment, maar alleen via een oproep tot het indienen van voorstellen (call for proposal - CfP). Belangstellenden worden hiermee opgeroepen een actieplan in te dienen, dat overeenkomt met het beleidsterrein en de gestelde voorwaarden.;
  • Binnen de EU is er alleen deelfinanciering mogelijk, om de betrokkenheid van de begunstigden te vergroten.
  • Subsidieverlening mag niet leiden tot winst voor de begunstigden.
  • Subsidies met terugwerkende kracht, voor een gebeurtenis in het verleden, is niet mogelijk.

De Provincie Zeeland heeft een team van specialisten op het gebied van Europese subsidieprogramma’s. Zij zijn op de hoogte van de mogelijkheden en ontwikkelingen hiervan en zij kunnen advies geven als het gaat om het ontwikkelen van projectplannen en het aanvragen van Europese subsidies.

Bekijk het Europaloket van de Provincie Zeeland

Terug