Serviceclubs

Serviceclubs zijn verenigingen ter bevordering van het algemeen welzijn. De leden zijn afkomstig uit de zakenwereld en/of academisch geschoold. Zij ondersteunen (financieel) lokale en landelijke projecten en activiteiten. Lions en Kiwanis hebben bijvoorbeeld jeugd en jongerenprogramma’s.

Lions Rotary
Lions zijn mensen die zich belangeloos inzetten om lokaal en wereldwijd anderen te helpen die hulp nodig hebben, waarin niet door de reguliere kanalen wordt voorzien. Rotary is een serviceorganisatie. De leden steunen op verschillende manieren hun medemens zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. Rotary is een wereldwijde Fellowship (kameraadschap) met één visie: Service above Self ofwel dienstbaarheid boven eigenbelang.
Lions Goes Rotary Goes
Lions Zeeland Oosterschelde Rotary Goes-Reimerswaal
Lions Kapelle-de Bevelanden Rotary Goes-De Bevelanden
Lions Middelburg Rotary Middelburg
Lions Schouwen-Duiveland Rotary Schouwen-Duiveland
Lions Walcheren Rotary Walcheren
Lions Oost Zeeuws-Vlaanderen Rotary Vlissingen
Lions West Zeeuws-Vlaanderen Rotary Hulst
Lions Zeeuws-Vlaanderen Zostera Rotary Terneuzen
Rotary Oostburg
------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------
Kiwanis Soroptimisten
Kiwanis is een wereldwijde organisatie van vrijwilligers die zich inzet voor het verbeteren van de wereld, kind per kind en gemeenschap per gemeenschap. Het motto van Kiwanis is "serving the children of the world". Op vele manieren dragen de vrijwilligers van Kiwanis bij aan het welzijn en de ontwikkeling van kinderen. Kiwanis is georganiseerd in locale clubs en netwerken. Soroptimisten zetten hun kennis en vaardigheden in om wereldwijd de posities van vrouwen en meisjes te verbeteren.
Kiwanis Zeeuws-Vlaanderen Club Walcheren
Kiwanis Goes-de Bevelanden Club De Bevelanden
Kiwanis Walcheren Club Schouwen-Duiveland
Club Zeeuws-Vlaanderen
------------------------------------------------------------------------
Ladies Circle Zeeuws Vlaanderen
Ladies Circle Zeeuws Vlaanderen, een serviceclub voor vrouwen tot en met 45 jaar.
Ladies Circle Zeeuws Vlaanderen

Terug