Landelijke fondsen - zorg

Hieronder vind je een selectie van landelijke fondsen op het gebied van zorg.

Fonds Doel Doelgroep
Oranje Fonds Het verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn. Het werkterrein is te verdelen in de volgende gebieden: zorg, sociaal-culturele activiteiten en rijksdelen en buitenland.
VSBfonds Het VSBfonds wil bijdragen aan het behoud en de verbetering van een leefbare samenleving, met het oog op een duurzame toekomst. Het VSBfonds doet dit door projecten te steunen die ervoor zorgen dat mensen kunnen deelnemen aan de samenleving en zich kunnen ontplooien. Financiële ondersteuning wordt verleend aan projecten op het gebied van zorg & welzijn, natuur & milieu, kunst & cultuur en sport & vrije tijd.
Kansfonds Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Ondersteund worden kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Initiatieven die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaarsten in de samenleving.
Johanna Kinderfonds Het ondersteunen van projecten en wetenschappelijk onderzoek van organisaties die bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen met een lichamelijke beperking. Kinderen met een lichamelijke beperking.
HandicapNL HandicapNL financiert projecten die direct bijdragen aan een zo zelfstandig mogelijk leven leiden door mensen met een lichamelijke beperking. Patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties voor mensen met een beperking.
--------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------------
Stichting Kinderfonds van Dusseldorp Een bijdrage leveren aan het geluk en de levensvreugde van lichamelijk, verstandelijk of sociaal-emotioneel beperkte kinderen. Lichamelijk, verstandelijk of emotioneel-beperkte kinderen.
CZ Fonds Het CZ Fonds investeert in maatschappelijke zorginitiatieven die een waardevolle aanvulling bieden op de reguliere gezondheidszorg. Dit doen we door het uitreiken van de CZ Zorgprijzen en de CZ Verwenzorgprijzen. Initiatiefnemers van zorgvernieuwende projecten.
Stichting Kinderpostzegels Nederland Kinderpostzegels Nederland zet zich in voor de ontwikkeling van kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. Kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.
Samenwerkende Blindenfondsen Het geven van informatie over twintigtal fondsen speciaal voor mensen met een visuele beperking met het gemeenschappelijke doel de verbetering van het welzijn van mensen met een visuele beperking. Mensen met een visuele beperking.
Dirk Bos Fonds Steun verlenen aan organisaties die zich, bij voorkeur vanuit protestants christelijke motivatie, bezighouden met directe jeugdhulpverlening in de ruimtes zin van het woord. Organisaties die werken met jongeren.

Terug