Landelijke fondsen - welzijn

Hieronder vind je een selectie van landelijke fondsen op het gebied van welzijn.

Fonds Doel Doelgroep
Oranje Fonds Het verlenen van financiële steun aan groepen, organisaties en initiatieven op het gebied van maatschappelijk welzijn. Het werkterrein is te verdelen in de volgende gebieden: zorg, sociaal-culturele activiteiten en rijksdelen en buitenland.
Stichting DOEN DOEN werkt aan een leefbare wereld waaraan iedereen kan meedoen. Ze financiert initiatieven met zowel een actief ondernemend als een duurzaam karakter. DOEN gelooft dat dit haalbaar is. Want de wereld is rijk aan ondernemende mensen met duurzame, culturele en sociale initiatieven. Programma's: Groen: Duurzame Energie, Vormgeving Nieuwe Economie of Duurzaam Ondernemen. Sociaal: Nieuwe Ontmoetingsplekken of Sociaal Ondernemen. Creatief: Cultuur en Media Internationaal. De culturele programma’s van DOEN in Nederland vallen onder de naam BankGiro Loterij Fonds.
VSBfonds VSBfonds heeft een sociale, inclusieve en creatieve samenleving voor ogen. Waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar verbonden zijn. Waarin iedereen eerlijke kansen krijgt om vooruit te komen en er ook voor een ander te kunnen zijn. Daarom doneert VSBfonds aan sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven. Projecten op het gebied van Mens & Maatschappij en Kunst & Cultuur
Kattendijke Drucker Stichting De stichting heeft als doel het verlenen van financiële steun in Nederland. Instellingen op religieus, cultureel en sociaal terrein.
Fondsen voor ouderen Met www.fondsenvoorouderen.nl willen de samenwerkende Fondsen voor Ouderen het zoeken naar financiering van projecten gemakkelijker maken. Drie eenvoudige vragen beantwoorden en u weet bij welk fonds kansen liggen. Iedereen die iets voor ouderen organiseert kan gebruik maken van de website. Per fonds is aangegeven wat de criteria zijn om in aanmerking te komen voor een donatie. Partners in www.fondsenvoorouderen.nl zijn:
Kansfonds Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. Initiatieven die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de kwetsbaarsten in de samenleving.
Stichting RCOAK Het verbeteren van de kwaliteit van leven van kwetsbare groepen staat centraal. Vrijwilligers-, welzijns-, culturele organisaties, zorgaanbieders, burgerinitiatieven, buurtverenigingen.
Fonds Sluyterman van Loo Als stimuleringsfonds voor ouderenprojecten bevordert Fonds Sluyterman van Loo het welbevinden van ouderen in Nederland. Kernbegrippen: zingeving, waardigheid, autonomie en welbevinden. Organisaties met een initiatief dat de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen bevordert.
Stichting Het Maagdenhuis Het Maagdenhuis legt de nadruk op ondersteuning van projecten die de eigen kracht en zelfregie van ouderen versterken. Doel is een inclusieve samenleving, waardoor zorgbehoevende inwoners met burenhulp en lokale solidariteit, zelfstandig kunnen blijven wonen. Ouderen
FNO Het stimuleren van innovaties die bijdragen aan de kwaliteit van leven van kwetsbare mensen. Jongeren (0 – 25 jaar) met een chronische aandoening, kansarme gezinnen, alleenstaande ouderen (> 65 jaar) met een beperking, mensen die langdurig afhankelijk zijn van intensieve zorg.
Nationaal Ouderenfonds Kwetsbare ouderen betrekken bij de maatschappij. Kwetsbare ouderen
----------------------------- ------------------------------------------ --------------------------------
Jeugd
Fonds 21 Nederland heeft veel ambitieuze professionals die de samenleving willen verrijken met hun ideeën. Nu en voor volgende generaties. Fonds 21 helpt die ideeën te realiseren. Projecten voor kunst en cultuur, jongeren en maatschappij.
Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton Het doel van het Nationaal Jeugd Fonds Jantje Beton is het streven naar een volwaardige plaats voor kinderen tot circa 18 jaar in de Nederlandse samenleving. Kinderen die hun buurt leuker willen maken.
Nationaal Fonds Kinderhulp Kinderen die in armoede opgroeien helpen op een praktische en kindgerichte manier. Kinderen die opgroeien in armoede.
Stichting het Gehandicapte kind Toegankelijker maken van de samenleving, versterken van het zelfvertrouwen en bijdragen aan een positieve beeldvorming. Kinderen en jongeren met een handicap.
Stichting Kinderpostzegels Nederland Kinderpostzegels Nederland zet zich in voor de ontwikkeling van kwetsbare kinderen waar ook ter wereld. Kwetsbare kinderen waar ook ter wereld.
Stichting Zonnige Jeugd Een bijdrage leveren aan een samenleving waarin kinderen zonder belemmeringen hun talenten maximaal kunnen ontplooien. Kinderen in een achterstandsituatie in de leeftijd van zes tot achttien jaar.
Stichting Madurodam Steunfonds De stichting heeft ten doel het verlenen van steun en bijstand in de ruimste zin des woords aan instellingen die een maatschappelijk, cultureel of charitatief belang beogen, in het bijzonder ten bate van jongeren. Jongeren

Terug