Crowdfunding

ZB Bibliotheek van Zeeland denkt met je mee en geeft advies over crowdfunding.

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren. Het verloopt echter zonder tussenkomst van banken, maar zorgt voor direct contact tussen de aanvrager en degenen die geld willen investeren.

Hoe werkt het?
Een groep of persoon, wil een project starten, maar heeft onvoldoende startkapitaal. Om dit kapitaal te verwerven biedt hij of zij het project aan (bijvoorbeeld op een platform op het internet) en vermeldt het benodigde bedrag erbij. Op deze manier kan iedereen investeren in het project. Het idee erachter is dat veel particulieren een klein bedrag investeren en dat deze kleine investeringen bij elkaar het project volledig financieren. Dit in tegenstelling tot banken, waarbij er sprake is van slechts één die een groot bedrag inbrengen.

Op sommige crowdfundingwebsites gaat het geïnvesteerde geld niet direct naar het project, de ondernemer ontvangt het geld pas als (ten minste) 100% van het bedrag binnen is. Indien deze 100% niet wordt behaald, krijgen de investeerders hun geld terug of worden toegezegde investeringen niet geïncasseerd.Investering via crowdfunding kan op verschillende manieren plaatsvinden.

De vier meest voorkomende manieren zijn:

 1. Donaties
  De investeerder doneert geld voor een bepaald doel. Doneren impliceert dat de investeerder er niets voor terug krijgt. Crowdfunding door middel van donaties komt voornamelijk voor bij filantropische doeleinden.
 2. Sponsoring
  Het verschil tussen donaties en sponsoring is dat de investeerder een niet-financiële beloning krijgt van de ondernemer. Enkele voorbeelden zijn een ticket voor een concert, een exemplaar van een cd of boek of naamvermelding in een blad. Sponsoring is de vorm die veelal wordt toegepast bij creatieve projecten.
 3. Vreemd vermogen
  De investeerder leent een (kleine) som geld uit aan de ondernemer. De ondernemer betaalt de investeerder na verloop van tijd het ingelegde bedrag met rente terug.
 4. Eigen vermogen
  De investeerder neemt deel en participeert in het project als ondernemer. Zo krijgt de ondernemer zijn startkapitaal en in ruil daarvoor delen de investeerders in de waardeontwikkeling van de onderneming.

Terug