Edities Standplaats Zeeland

Standplaats Zeeland 8, 9 en 10 november 2021 met Monique Kremer over burgerschap en inclusief samenleven

Monique Kremer is bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de Universiteit van Amsterdam en voorzitter van de Adviesraad Migratie (ACVZ), lid van de raad van toezicht van het Verwey-Jonker Instituut en de raad van advies van het UWV Werkbedrijf. Als senior wetenschappelijk medewerker werkte ze mee aan talloze rapporten bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Jan Rotmans - 4 en 5 november 2019

Prof.dr.ir. Jan Rotmans is een scientivist, een gepassioneerde en rebelse wetenschapper die in de praktijk betrokken is bij het versnellen van transities en duurzaamheid. Hij is hoogleraar transities en transitiemanagement Erasmus Universiteit Rotterdam.

Bernard Wientjes- november 2017

Op 22, 23 en 24 maart 2017 was Bernard Wientjes, de voormalig voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, te gast bij Standplaats Zeeland.

Wientjes, die door de Volkskrant vier keer werd uitgeroepen tot de meest invloedrijke Nederlander, is door ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland uitgenodigd voor het programma Standplaats Zeeland. Dat is in november weer nieuw leven ingeblazen met een bezoek van architect Thomas Rau aan Zeeland. Enkele jaren geleden verbleven onder anderen Wubbo Ockels, Paul Schnabel, Alexander Rinnooy Kan en Nout Wellink enkele dagen in de provincie. Het thema van deze Standplaats editie is de economische vitaliteit van Zeeland.

Programma
De eerste dag van Wientjes bezoek stond in het teken van de drie o's: onderwijs, ondernemers en overheid. Met studenten van University College Roosevelt en HZ University of Applied Sciences keek hij onder meer terug op de verkiezingen die een week eerder plaatsvonden. In een bijeenkomst van de Maatschappij werd Wientjes door voorzitter Luit Ezinga van SER Zeeland bijgepraat over hoe gemeenten de circulaire economie (waarin grondstoffen worden hergebruikt) een impuls kunnen geven. Wientjes maakte jarenlang deel uit van de landelijke Sociaal-Economische Raad. 's Avonds dineert Wientjes in de Middelburgse Abdij, met onder anderen Gedeputeerde Staten.

Op donderdagochtend 23 maart van 9.30 tot 11.30 uur bezochten we het Badhotel te Domburg voor een programma rond het thema: ‘Zeeland vitale regio voor inwoner en toerist’. 

's Middags was er een jongerendebat met Zeeuwse scholieren. Leerlingen van Ostrea (Havo 5), Nehalennia (VWO 5) en Pontes (VWO 5) met profiel economie zijn met elkaar in daloog gegaan over de volgende stellingen:

 • Zeeland moet het Florida van Europa worden
 • Zeeland heeft behoefte aan een landbouw universiteit
 • Vanaf 2030 zijn alleen elektrische auto’s toegestaan binnen Zeeland
 • Er moet een luchthaven aangelegd worden voor de kust van Walcheren

's Avonds was Wientjes in de ZB centrale gast tijdens een Standplaats Meet Up (met fragmenten uit onder andere het programma Stand van het Land). Deze avond was publiek toegankelijk.

De slotdag van Standplaats Zeeland was gesitueerd in Zeeuws-Vlaanderen. Met een gezelschap bestaande uit ondernemers, onderwijs en overheid ondernam Wientjes een boottocht van Terneuzen naar Gent. Ook daar is de circulaire economie een belangrijk thema. 

Succes trekt succes aan, brochure Standplaats Zeeland 2017 met Bernard Wientjes

Programmaboekje

Thomas Rau - november 2016

Op 7 en 8 november 2016 was Thomas Rau te gast in Zeeland: visionair, het gezicht van circulaire economie, van energieneutraal en circulair bouwen en de man die in Nederland vooral ook bekend is geworden met zijn bijdragen in de uitzendingen van VPRO Tegenlicht.

Thomas Rau's motto is: ‘guided by the future’. Hij laat zich in al zijn handelen leiden door wat er in de toekomst nodig is en niet door wat op dit moment haalbaar is. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. Bij zijn woorden voegt hij ook daden; met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en recentelijk ook voor de circulaire architectuur.

Op 10 december is in de Drukkerij in Middelburg de brochure over zijn meerdaags bezoek aan Thomas Rau aangeboden.

Einde van Eigendom, brochure Standplaats Zeeland 2016 met Thomas Rau

Programma Standplaats Zeeland met Thomas Rau

Gasten voorgaande edities

 • Thomas Rau, architect en visionair, 7 en 8 november 2016.
 • Nout Wellink, oud president van de Nederlandsche Bank, 12 en 13 november 2013.
 • Jeroen van der Veer, Topman van Shell, 16 juni 2011 en 20 oktober 2011.
 • Alexander Rinnooy Kan, Voorzitter Sociaal-Economische Raad, 16 tot en met 18 juni 2009 en 20 oktober 2011.
 • Louise Fresco, Hoogleraar Universiteit van Amsterdam, 4 tot en met 7 maart 2008 en 20 oktober 2011.
 • Paul Schnabel, Directeur Sociaal Cultureel Planbureau, 29 mei tot en met 1 juni 2007 en 20 oktober 2011.
 • Wubbo Ockels, Hoogleraar Duurzame Technologie aan de Technische Universiteit Delft, 26 tot en met 28 maart 2007.

Duurzaam gelukkig

Uit de twee zeer succesvolle edities van Standplaats Zeeland 2007 is het boekje Duurzaam Gelukkig ontstaan. Wubbo Ockels en Paul Schnabel komen in dit boekje uitgebreid aan het woord. Van de verschillende bijeenkomsten en discussies zijn beelden geschetst.

Zee + land van de toekomst

Het boekje Zee + land van de toekomst is naar aanleiding van Standplaats Zeeland 2008 uitgebracht. Het boekje gaat over het veranderend klimaat voor landbouw en voedsel. Louise Fresco komt uitgebreid aan het woord. Ook wordt er een indrukwekkend beeld geschetst van haar verblijf in Zeeland in maart 2008.  

De verborgen kracht van Zeeland

Het boekje de verborgen kracht van Zeeland is verschenen naar aanleiding van Standplaats Zeeland 2009. In het boekje komen thema’s als economische ontwikkeling, onderwijs en zorg in de provincie Zeeland aan bod. Tevens geeft het boekje uitgebreid verslag van het verblijf van Alexander Rinnooy Kan in de ZB in juni 2009.

Wat doen we morgen anders? Kansen voor Zeeland

Op 16 juni 2011 was Jeroen van der Veer te gast in de ZB in het kader van het project Standplaats Zeeland. Hij ging in de ZB in gesprek met leerlingen van Scholengemeenschap Nehalennia, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren en Pontes Goese Lyceum. Ook bracht Van der Veer een werkbezoek aan het Training Center Biobased Europe in Terneuzen. Onder de titel Wat doen we morgen anders? Kansen voor Zeeland is een nieuwe uitgave in de Standplaatsreeks verschenen, waarmee een impressie van deze bijzondere dag geschetst wordt.

De Conclusie

De Conclusie doet verslag van 20 oktober 2011, een razend drukke dag waarin we vier van de vijf Standplaats Zeeland gasten opnieuw mochten verwelkomen. Wubbo Ockels was door de zonneautorace in Australië (waarbij hij trouwens deze keer tweede werd) verhinderd. In een bus zijn we met Louise Fresco, Jeroen van der Veer, Paul Schnabel en Alexander Rinnooy Kan de provincie ingetrokken. Om te kijken of er conclusies te trekken zijn, wat de stand van zaken is en hoe Zeeland erbij ligt; economisch, demografisch, qua veiligheid, milieu, ontwikkeling en onderwijs. In aanwezigheid van Karla Peijs en alle Zeeuwse media is in de ZB gesproken met en geluisterd naar burgers, deskundigen, ondernemers, politici en jongeren.