Wat is MVO?

Wat is MVO?

Bij Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) gaat het om gelijkwaardige aandacht voor ecologische (planet), economische (profit) en maatschappelijke (people) aspecten in de bedrijfsvoering. Voor een duurzame bedrijfsvoering is het belangrijk om economisch vitaal te zijn. Om ook op langere termijn succesvol te zijn is het van belang om verder te kijken dan alleen naar ‘profit’. Dat doe je door in de bedrijfsvoering een duidelijke plaats te geven aan ‘planet’ en ‘people’. Dit betekent dat je ook rekening houdt met het effect van je activiteiten op het milieu (planet) en dat je oog hebt voor sociale aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid gaan uitstekend samen met financieel voordeel. Sterker nog, sociale winst en milieuwinst leveren niet zelden ook economische winst op.

Bedrijven die maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben een voorsprong op hun concurrenten.

Maatschappelijk-economische voordelen

  • Goed werkgeverschap leidt tot meer productiviteit en minder ziekteverzuim.
  • De markt voor duurzame producten en diensten groeit.
  • Wie minder afval produceert en zuiniger omspringt met energie en grondstoffen, bespaart geld.
  • Ook banken kijken bij kredietverstrekking steeds vaker naar duurzaamheid.
  • MVO levert positieve publiciteit op.
  • MVO verbetert de reputatie van de onderneming.
  • MVO versterkt de innovatiekracht van het bedrijf. Denk aan nieuwe kansen op het gebied van energiebesparing, zorg, veiligheid en mobiliteit.

Verantwoord ketenbeheer

De overheid, consumenten en leveranciers vragen steeds meer om verantwoorde producten en diensten. Een bedrijf dat bijvoorbeeld goed zorgt voor haar werknemers, groene stroom gebruikt en vernieuwend is, is voorbereid op de toekomst. Behalve de eigen bedrijfsvoering, kijken innovatieve ondernemers ook naar leveranciers en klanten, we noemen dit ketenbeheer. Je kunt hierbij denken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden bij toeleveranciers in ontwikkelingslanden en het verbeteren van de milieu-impact die de productie daar heeft.

Meer over MVO op:
 

MVOloont

Initiatiefnemers MVOprijs Zeeuws-Vlaanderen