Zonnepanelen

foto: Jord Stenvert

Stroom uit zonlicht is duurzaam. Bij de productie van elektriciteit door zonnepanelen komen geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij. Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen zijn de laatste jaren gedaald.

Rendement

Een zonne-installatie kan op alle soorten daken geïnstalleerd worden mits de draagkracht van het dak voldoende is. Voor een gemiddeld dak is dat geen enkel probleem. Idealiter staat een zonne-installatie gericht op het zuiden in een hellingshoek van 36 graden. Op deze manier heb je 100% rendement van je installatie. De huidige kwaliteit van zonne-installaties maakt het ook mogelijk om rendabele zonne-installaties te plaatsen op daken die gericht zijn op een andere windstreek. Het rendement varieert van 95% wanneer de zonnepanelen op het zuidoosten of het zuidwesten zijn geplaatst tot 80 % wanneer de zonnepanelen pal op het oosten of westen zijn gericht. Op een plat dak kan de zonne-installatie altijd in de juiste hellingshoek worden geplaatst met speciaal daarvoor ontwikkeld bevestigingsmateriaal. Verder is het van belang dat er geen slagschaduw van een schoorsteen, een boom of een ander huis op een deel van de zonnepanelen valt.

Hoe werkt het?

Een zonnepaneel werkt ook bij diffuus licht. Diffuus licht is zonlicht dat de aarde niet direct bereikt, bijvoorbeeld wanneer het bewolkt is, maar wordt geabsorbeerd en weerspiegeld door de atmosfeer. De elektriciteitsopbrengst is uiteraard het hoogst bij helder weer. Een zonne-installatie bestaat uit zonnepanelen, een omvormer (die de gelijkspanning uit de zonnepanelen omzet in wisselspanning, de spanningsvorm in het elektriciteitsnet) en een aansluiting op je elektrische installatie.
Meer informatie over zonnepanelen: Milieucentraal

Salderen

Terugleveren van energie aan het net is ook mogelijk. Bijna alle analoge elektriciteitsmeters lopen terug wanneer je minder elektriciteit gebruikt dan het systeem levert. Alleen de nieuwste elektronische meters zijn zo gemaakt dat ze niet terug kunnen lopen. In dat geval is een zogeheten viertels elektriciteitsmeter of slimme meter nodig. Wanneer je zonnepanelen aanschaft kun je via het netwerkbedrijf nagaan of je elektriciteitsmeter geschikt is voor het registeren van de opbrengst van de zonnepanelen. Salderen is het verrekenen van teruggeleverde en verbruikte elektriciteit. Ter illustratie: als het verbruik op de meter 3500 kilowattuur (kWh) is en de productie 2000 kWh dan betaal je voor 1500 kWh. Om maximaal financieel nut uit je panelen te halen, dien je niet meer panelen te leggen dan je verbruikt.
Meer informatie over salderen met rekenvoorbeelden: Consuwijzer.

Vergunning nodig?

In principe is het plaatsen van zonnepanelen op het dak vergunningsvrij. Er zijn echter twee uitzonderingen, namelijk als het gaat om ‘beschermd stads/dorpsgezicht’ en als het gaat om een monument. Dan is een bouwvergunning noodzakelijk. Neem hiervoor contact op met de gemeente. Ook het plaatsen van zonnepanelen in je eigen tuin of (akker) land is niet vergunningsvrij.

Innovatie

Naast de veelgeziene blauwe zonnepanelen, is er ook de mogelijkheid om zwarte zonnepanelen aan te schaffen. Toch vindt niet iedereen de zonnepanelen op daken van woning esthetisch verantwoord. Om die reden wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van zon-geïntegreerde bouwelementen zoals gevels en dakmodules. Ook zonnecellen kunnen zo op een smaakvolle manier passen in de gebouwde omgeving.

Terug naar Zonne-energie