Zonne-energie

De hoeveelheid zonlicht is op aarde niet overal even veel. In Nederland zijn de kustprovincies, vooral Zeeland, de plaatsen waar gemiddeld de zon het meest schijnt. Zonne-energie kan op twee manieren worden gebruikt: via zonnepanelen en via zonnecollectoren. Zonnepanelen leveren elektriciteit en zonnecollectoren of zonneboilers produceren warmte.

Terug naar Energie

Materialen behorende bij "Zonne-energie"

  • Zonnepanelen Bekijk details

    Stroom uit zonlicht is duurzaam. Bij de productie van elektriciteit door zonnepanelen komen geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij. Zonnestroom concurreert steeds beter met netstroom want de kosten voor zonnepanelen zijn de laatste jaren gedaald.

  • Zonnepanelen en subsidie Bekijk details

    Import van zonnepanelen De meeste panelen worden geproduceerd in China. De Europese Unie en China hebben in de zomer van 2013 een akkoord gesloten over de import van zonnepanelen uit China. In het akkoord zijn onder andere afspraken gemaakt over de minimale prijs van zonnepanelen en de maximale hoeveel die naar Europa geïmporteerd mag worden.

  • Zonnig Nederland Bekijk details

    Zeeland is de zonnigste provincie van Nederland, de zon schijnt hier bijna 8% meer dan in de rest van het land. Zonnepanelen lijken hier dus een extra goede investering. Inmiddels zijn zo’n 65.000 Zeeuwse daken voorzien van zonnepanelen. In Nederland zijn er in totaal meer dan 2 miljoen daken voorzien van zonne-installaties.