Voorbeelden en ervaringsverhalen in en buiten Zeeland

Wil je inspiratie opdoen en kennis maken met voorbeelden van energieneutrale (aardgasvrije) eigen woningen, raadpleeg dan Huis vol Energie. Dat is een platform voor particuliere huizenbezitters die de ambitie hebben om hun huis energieneutraal te maken. Bij veel huizen kun je lezen welke maatregelen de eigenaar heeft genomen om energieneutraal of bijna energieneutraal te worden en wat zijn ervaringen daarmee zijn. Andere voorbeelden vind je ook op Ons Huis Verdient het en Ervaringen met energie.

Zeeuwse ervaringen met aardgasvrij wonen

Voor dit energiedossier zijn ook een aantal Zeeuwen geïnterviewd over hun ervaringen met het wonen zonder aardgas. Deze worden in de komende maanden gepubliceerd op deze website.

Het eerste interview gaat over de zoektocht van bewoners met een bestaand huis uit 1997.

Terug naar Wonen zonder aardgas