Welke vervoermiddelen kiezen we?

Al een aantal jaren is de hoeveelheid fietsen die we in Nederland hebben stabiel. Wel komen er elk jaar meer gemotoriseerde voertuigen zoals scooters en auto’s bij. Waarom zou je schoner vervoer kiezen? Wat is jouw mobiliteitsvoetafdruk?

De meeste kilometers leggen we af met de auto (77 procent), op ruime afstand gevolgd door de trein (8 procent) en de fiets (7 procent). Opvallend is dat we ook de auto pakken voor ruim de helft van alle korte afstanden (minder dan 7,5 km) die we afleggen.

Zeeland

De fiets en het openbaar vervoer worden op Walcheren relatief meer gebruikt dan in andere regio's van Zeeland.

Afbeelding: zeeland.databank.nl

Uit de databank van ZB Planbureau blijkt dat de inwoners van Zeeland elk jaar meer auto's bezitten. In bovenstaande afbeelding zie je dat er in elke gemeente een stijgende lijn zit over de jaren 2017-208-2019.

Waarom schoner en slimmer vervoer kiezen?

Verkeer en vervoer brengen diverse nadelen met zich mee, bijvoorbeeld verkeersslachtoffers, geluidhinder en de uitstoot van schadelijke stoffen. Schadelijke stoffen leiden tot een vermindering van de luchtkwaliteit. Dat heeft gevolgen voor de volksgezondheid. Daarnaast draagt uitstoot van schadelijke stoffen bij aan het broeikaseffect wat tot klimaatverandering leidt. Stikstofoxiden (NOx ) en fijnstof zijn de belangrijkste stoffen die een rol spelen bij vermindering van de luchtkwaliteit. Van de broeikasgassen is kooldioxide (CO2 ) veruit de belangrijkste schadelijke stof. (Bron: CBS, Transport en mobiliteit 2016)

Door te kiezen voor schoner en slimmer vervoer neemt de uitstoot van deze schadelijke stoffen af.

Een studie van CE Delft laat zien dat wanneer we de lucht- en zeevaart meetellen, de CO2 uitstoot in Nederland in 2015 van de sector mobiliteit 27% is op de totale nationale CO2 uitstoot. Naar verwachting is dat 36% in 2036 en 46% in 2050 als we ongewijzigd doorgaan.

Uit onderzoek van CE Delft blijkt dat nieuwe personenauto’s en bestelauto’s rond 2025 volledig CO2-emissievrij moeten zijn om de temperatuur op aarde niet meer dan 2 graden te laten stijgen. Dat is afgesproken in een internationale afspraak in het zogenaamde Klimaatakkoord. Vooral voor bestelauto’s moeten er nog belangrijke stappen gezet worden. Nieuwe vrachtwagens moeten voor 2035 volledig emissievrij zijn om de doelstelling van het Klimaatakkoord te kunnen halen. (Bron: CE Delft. Klimaatbeleid voor mobiliteit op de kaart, 2017)
 

Mobiliteitsvoetafdruk

Dagelijks gaan we op weg naar ons werk, voor onze boodschappen of voor vrijetijdsbesteding.

Voor verplaatsing per auto, trein of bus is energie en ruimte nodig. De verbranding van fossiele brandstoffen om deze verplaatsing mogelijk te maken, zijn een belangrijke bron van CO2-emissies en andere schadelijke uitstoot.

Mobiliteit, ofwel de energie en ruimte nodig voor onze verplaatsing, is verantwoordelijk voor zo’n 8% van onze Voetafdruk.

De voetafdruk (ook wel mondiale of ecologische voetafdruk genoemd) is de ruimte die we per persoon innemen op aarde. Deze ruimte wordt berekend op basis van jouw levensstijl. Alles wat je consumeert kost namelijk ruimte. Eten en drinken neemt bijvoorbeeld ruimte in beslag, omdat het verbouwd en vervoerd moet worden.

Met de mobiliteitsvoetafdruk bedoelen we hoe je je verplaatst en welk effect dit op het milieu heeft. De omvang van deze voetafdruk kan een aanleiding zijn om mobiliteitsgewoontes in een meer milieubewuste richting te veranderen. Daarnaast kunnen we samen ook weer andere mensen inspireren mee te doen aan de uitdaging van schone en zuinige verplaatsingen.

Wat kun je zelf bijdragen aan een milieuvriendelijk dagelijks personenvervoer?

  1. Fietsen of lopen belast het milieu het minst.
  2. De trein is altijd een milieuvriendelijke keuze.
  3. Elektrische openbaar vervoer (trein, tram en metro) is gunstiger voor het milieu dan de gemiddelde bus.
  4. Maak gebruik van een deelauto.
  5. Als je een auto koopt, kies dan een nieuw, zuinig model, of nog beter: een elektrische of hybride auto. Oudere auto's zijn aanzienlijk slechter voor het milieu. 
  6. Oudere brommers en scooters zijn echte luchtvervuilers. Het ergst zijn modellen met een tweetaktmotor. Een elektrische fiets of scooter is een goed alternatief.
     

Terug naar Verkeer en vervoer