Inschrijving Zeeuwse Boekenprijs geopend!

Gepubliceerd op: 14 mei 2024 13:44

De Zeeuwse Boekenprijs (ZBP) 2024 heeft dit jaar een paar belangrijke wijzigingen ten opzichte van eerdere edities. Zo is de jaarlijkse inschrijftermijn voor deelname een maand vervroegd (15 mei t/m 15 juni 2024), is er geen PZC Publieksprijs meer en is het prijzengeld verhoogd naar € 5000,-. Aanmelden gaat via de website van de ZB.

Naar het aanmeldformulier

De Zeeuwse Boekenprijs is een grote Nederlandse boekenprijs die schrijvend Zeeland ook buiten de provincie onder de aandacht brengt. Juist daarom wordt dit jaar het prijzengeld verhoogd naar € 5000,-. Ook wordt voor de 22ste editie de inschrijftermijn vervroegd, zodat er meer tijd is voor publiciteit over de ingezonden boeken. 

Voorwaarden en reglement

Voorwaarde om mee te doen is dat het boek is verschenen tussen 15 juni 2023 en 15 juni 2024. Onder ‘Zeeuws werk’ wordt een boek verstaan dat oorspronkelijk in het Nederlands of het Zeeuws is geschreven door een Nederlandse of Vlaamse auteur.

Het ingezonden boek moet minstens aan een van de twee volgende voorwaarden voldoen: a. Het boek gaat over een Zeeuws of over een aan Zeeland gerelateerd onderwerp;b. Het boek is geschreven door een Zeeuwse- of een uit Zeeland afkomstige auteur. 

Het reglement voor deelname aan de Zeeuwse Boekenprijs is te vinden op de website van de ZB. De aanmelding is officieel als er naast de digitale inschrijving zes exemplaren van het boek worden toegestuurd aan ZB, t.a.v. Marketing & Communicatie, Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg, onder vermelding van Zeeuwse Boekenprijs.

ZBP

Uit de boeken die voor de ZBP in aanmerking komen, maakt de jury een keuze uit de beste titels. Uiteindelijk wordt één boek gekozen dat naar het oordeel van de jury het meest waardevol is. Dit boek wordt bekroond met de ZBP 2024. 

Jury

De jury van 2024 bestaat uit voorzitter Han Polman (CvdK), Perry Moree (directeur ZB), Corine Nijenhuis (winnaar ZBP 2023), Angélique Duijndam (voorzitter Keti Koti Zeeland), Soan Lan Ie (natuurgids 'Speuren met Soan'), Jan van Damme (cultureel journalist) en secretaris Marina Polderman.

Uitreiking ZBP

De winnaar van de ZBP wordt op dinsdagavond 5 november 2024 bekendgemaakt. Dat is tevens de aanvang van de Week van het Zeeuwse Boek. De Zeeuwse boekhandelaren kennen deze avond de Prijs van de Zeeuwse Boekhandel toe. Dit kan bijvoorbeeld een Zeeuwse auteur of uitgever zijn. Het boek is op normale wijze in de boekhandel verkrijgbaar. Meer informatie volgt via dezb.nl/zeeuwseboekenprijs.