Tijdschriftenbank Zeeland

De inhoud van circa 50 tijdschriften en jaarboeken is online terug te vinden in de Tijdschriftenbank Zeeland.

Bijzonderheden

Tijdschriften uit de lopende jaargang zijn niet vindbaar in deze online databank.

Afhankelijk van afspraken met tijdschriftredacties en tijdschriftbesturen kunnen de meest actuele jaargangen (tot 1, 3 of 5 jaar oud) eveneens ontbreken in het online aanbod.

Meer recente jaargangen van vijf jaar oud tot de actuele datum zijn soms al wel ingevoerd in Tijdschriftenbank Zeeland, maar online niet zichtbaar. Deze tijdschriften zijn wel raadpleegbaar op deze site binnen alle Openbare Bibliotheken in Nederland en de aan Krantenbank- en Tijdschriftenbank Zeeland deelnemende archiefinstellingen.

Dit laatste geldt ook voor artikelen en foto's die online van een zwart kader zijn voorzien.

Naar Tijdschriftenbank Zeeland

Voor vragen of opmerkingen kan je terecht bij: info@dezb.nl