Tijdschriftenbank Zeeland

De inhoud van 35 tijdschriften en jaarboeken is online terug te vinden in de Tijdschriftenbank Zeeland.

Bijzonderheden

Tijdschriften uit de lopende jaargang zijn niet vindbaar in deze online
databank.

Afhankelijk van afspraken met tijdschriftredacties en tijdschriftbesturen kunnen de meest actuele jaargangen (tot 1, 3 of 5 jaar oud) eveneens ontbreken in het online aanbod.

Als deze jaargangen wel zijn ingevoerd in Tijdschriftenbank Zeeland, dan zijn ze wel raadpleegbaar binnen alle Openbare Bibliotheken in Nederland en de deelnemende archiefinstellingen in Zeeland.

Dit geldt ook voor artikelen en foto's die online van een zwart kader zijn voorzien.