PPF-reeks

PPF

De reeks Perfectum-Praesens-Futurum (verleden-heden-toekomst) werd in 2017 geïnitieerd door ZB-directeur Perry Moree. Het niet-genummerde eerste deel 'Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig. Tien verhalen' verscheen naar aanleiding van een schrijfwedstrijd van ZB. Deze was gebaseerd op een gebeurtenis uit de jeugd van de Vlissingse schrijfster Elisabeth Becker, later bekend als Betje Wolff. De reeks wordt onder auspiciën van ZB uitgegeven en alle deeltjes verschijnen in hetzelfde pocketformaat.

logo PPF

De inhoud van de PPF-reeks handelt over bekende Zeeuwen uit het verleden en onderwerpen op het gebied van de Zeeuwse letterkunde, wetenschap en geschiedenis. De deeltjes verschijnen onregelmatig en worden geschreven door diverse auteurs. Allen zijn specialisten op hun vakgebied, vaak werkzaam als vakreferent binnen ZB, maar soms ook daarbuiten.

Alle deeltjes zijn tegen betaling verkrijgbaar bij de Klantenservice van de ZB. Alleen het eerste deel (Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig) is uitverkocht en niet meer verkrijgbaar. Hiervan is via de titelbeschrijving in de catalogus van ZB wel een versie in pdf online te lezen.

Na deel VIII wordt gewerkt aan een biografie over ‘de grootste Middelburger’, theoloog, natuurkundige, medicus en uitvinder Isaac Beeckman (1588-1637) die medio 2021 zal verschijnen.

Verschenen
2017: I Betje Wolff en de Vlissingse vaandrig. Tien verhalen.
2018: II Het hart dier wereld, Literaire stadswandeling door Middelburg.
2018: III Zeeuws dozijn. Portretten van sterke vrouwen. Tweede druk 2020.
2018: IV Dichter bij Cats. 400 jaar Sinne- en minnebeelden.
2019: V Wat over bleef. Drie VOC-routes op Walcheren.
2019: VI Bekroonde wijsheid. Prijsbanden van de Middelburgse Latijnse school.
2020: VII Zeeuwse flessenpost. Message in a Bottle.
2020: VIII ‘Seneca die was trouwhertige’. Brieven en een schoonschrift van Zeeuws VOC-personeel (1780-1781).