Zierikzeesche Nieuwsbode

De eerste jaren heeft de Zierikzeesche Nieuwsbode een lilliputterformaat. Door zijn omvang valt het buiten artikel 27 der zegelwet van 1843. P. de Looze begint in 1844 met de uitgave van de krant. In 1869 neemt zoon A.J. de Looze het bedrijf over en associeert zich met J. Waale. Dit bedrijf wordt overgedaan aan een vennootschap met zestig aandelen van duizend gulden.

In 1900 wordt de Zierikzeesche Nieuwsbode opgenomen in de Nieuwsbode. De jaren van het belle epoque en het interbellum kenmerken zich door een wat ongelukkige redactionele stellingname. De krant komt vrijwel ongeschonden door het rampjaar 1953, maar niet haar abonnees. Zij verdwijnen haast allen (tijdelijk) naar elders in het land. Tegelijk zijn de Deltawerken een nieuwe inspiratiebron voor de krant.

Inhoud

Aanvankelijk in een zeer kleine, maar duidelijke druk met aandacht voor binnen- en buitenlands nieuws, mengelwerk, ingezonden stukken, stadsnieuws, marktprijzen, vertrek van beurtschepen, afrijden van diligences, staatsloterijprijzen, advertenties en gemengde berichten. In die laatste berichten worden hatelijkheden en aanvallen op het rijks- en stadsbestuur steeds gebruikelijker.

Verschijning

Eerst 3x per week voor 2,5 cent. Na 1846 2x per week in wisselend formaat. Na 1869 verschijnt de krant 3x per week op een heel vel van 70x54 cm tegen f.1,50 per drie maanden. Na 22 februari 1944 verschijnt de kant niet meer om vanaf 12 juni 1945 tot en met 1947 als 'de Vrije Stemmen van Schouwen Duiveland' uit te komen. In de jaren 1945-1948 krijgt de krant zijn originele naam terug. Vanaf 1961 verschijnt de krant 4x per week. Vanaf december 1988 tot en met januari 1996 verschijnt de krant met de bijlage Nieuwsbode extra, een huis-aan-huisblad. Na 1996 wordt dit het Extra Nieuwsblad.

Beschikbaar

  • 1844-1998