Zeeuwsch Dagblad

Voor de nationale bevrijding wordt door de Goese bankdirecteur J. Laport in een bijeenkomst besloten tot een provinciaal-christelijke pers als opvolger van dagblad 'de Zeeuw'. Twee oud-verzetsleden die zowel in het bestuur van 'de Vrije Zeeuw' als 'Zeeuwsch Dagblad' plaatsnemen, zorgen ervoor dat de eerste krant in het Zeeuwsch Dagblad zal worden opgenomen. De veertig bestuursleden komen uit de Nederlands-Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Gemeente en de Christelijk Evangelische Gemeente. Het bestuur heeft een sterk anti-fascistische en anti-communistische ideologie voor ogen.

Een deel van de hervormde predikanten is dan ook tegen het Zeeuwsch Dagblad, omdat deze een isolationistische politiek nastreven. Deze groep kiest partij voor de Provinciale Zeeuwsche Courant. Zo ontstaat een hervormd-gereformeerde tegenstelling. Vanaf september 1949 tot januari 1951 wordt een editie 'Schouwsch Dagblad' uitgegeven. Vanaf 1952 ook een editie Zeeuwsch Vlaanderen. Zeeuwsch Dagblad hoort vanaf 1958 bij de nieuwsgroep van de Nieuwe Rotterdamsche Courant. Deze besluit in september 1962 het Zeeuwsch Dagblad te stoppen en de abonnementenkarthotheek over te doen aan dagblad Trouw.

Zoeken

Zoeken in het Zeeuwsch Dagblad

  • 3 april 1944-1 september 1962

Inhoud

De krant is vooral gericht op protestants-christelijk Zeeland. Lange tijd een geduchte concurrent voor PZC en Trouw, maar deze blijkt te zwaar. In 1962 wordt de krant opgeheven. Tegen zowel socialisme als communisme wordt sterk gepropageerd en geen enkele uiting van zondagsport, film, bioscoop, theater, circus, etcetera wordt in de kant opgenomen. Naast buiten- en binnenlands nieuws, politiek-, kerk- en schoolnieuws zijn er commentaren en rubrieken als 'Zeeuws allerlei', 'Zeeuwse wandelingen' of over de Zeeuwse geschiedenis. In de rubriek 'Flitsen wordt puntig commentaar geleverd. Advertenties van loterijen, bioscopen, dancings etcetera worden geweigerd. Hierdoor wordt veel geld misgelopen.

Verschijning

  • 1944-1945 en 3 april 1945-1 september 1962 (ma t/m za).
  • De hoogste oplage bedraagt 13.000 exemplaren in 1945. In 1958 zijn e nog maar 6500 abonnees over.
  • Per 1 oktober 1947 wordt de prijs verhoogd van f 3,30 naar f. 3,50 per kwartaal.

Beschikbaar

  • 3 april 1944-1 september 1962