Sheboygan Nieuwsbode

Jacob Quintus (1821-1906), een onderwijzer uit Zonnemaire bedacht het model voor de Nederlandse pers in de Verenigde Staten van Amerika naar opzet van de Zierikzeesche Nieuwsbode.

Zoeken

Zoeken in Sheboygan Nieuwsbode

  • 1849 - 1861

Geschiedenis

Jacob Quintus (1821-1906), een onderwijzer uit Zonnemaire bedacht het model voor de Nederlandse pers in de Verenigde Staten van Amerika naar opzet van de Zierikzeesche Nieuwsbode. Het nieuws werkte twee kanten op. Men kon zich in Brouwershaven bij Jacobs broer Dirk abonneren op de Sheboygan Nieuwsbode, terwijl Jacob de immigranten voorzag van de Zierikzeesche Nieuwsbode. De eerste Zeeuwse krant van New York steunde aanvankelijk de Democraten, maar na voortzetting van de slavernij in de Noordelijke staten liep Quintus over naar de Republikeinen.

De meeste immigranten bleven niet lang in de staat New York maar trokken door naar het westen waar grond goedkoop te verwerven was. Jacob belandde in het stadje Sheboygan aan de oostkant van de staat Wisconsin. Er waren daar meer Zeeuwse gezinnen neergestreken. Bij zijn komst telde de plaats 700 inwoners maar de streek ontwikkelde zich snel. Hij opende een drukkerij waar op 16 oktober 1849 het eerste nummer van de Sheboygan Nieuwsbode van de pers rolde. Deze eerste Nederlandstalige Amerikaanse krant bestond uit één pagina met nieuwtjes uit Amerikaanse vestigingen van Nederlandse immigranten, maar bevatte ook advertenties van plaatselijke kooplieden en samenvattingen van het nieuws uit Nederland, Europa en diverse Amerikaanse kranten. De krant bleek in een behoefte te voorzien en had in 1850 al vier dichtbedrukte pagina’s. Dit voorbeeld werd in andere plaatsen nagevolgd, maar de Sheboygan bleef tien jaar lang het centrale nieuwsorgaan van deze immigrantengroep. Met de verspreiding van de Nederlandse immigranten over het middenwesten en aan de oostkust groeide het aantal titels. Tussen 1900 en 1920 waren er wel vijftig in omloop. De meeste daarvan verschenen kortstondig, waren gericht op een specifieke godsdienstige doelgroep en hadden een klein bereik. Een stuk of vijftien titels hadden een langere looptijd met een brede clientèle.

Inhoud

Bevat nieuws uit Amerikaanse vestigingen van Nederlandse immigranten, advertenties van plaatselijke kooplieden en een samenvatting van het nieuws uit Nederland. Quintus bracht nieuws dat immigranten direct raakte. Hij berichtte over plannen voor nieuwe spoorlijnen, actuele marktprijzen, de inrichting van de Amerikaanse regering, nieuwe wetten, het rechtssysteem, onderwijs en veelbelovende economische activiteiten, zoals de tabaksteelt en de kaasmakerij. Hij was een echte opinieleider die geregeld met redacteuren van andere Nederlandstalige kranten in discussie ging over het vestigingsklimaat en politieke trends.

De naam en de inhoud van de titelpagina leken op de Zierikzeesche Nieuwsbode. De Amerikaanse versie toont een paar opmerkelijke verschillen. Zo is de Zeeuwse ruiter beschaafd en rijdt deze langs een deftige omgeving; de Amerikaanse koerier heeft haast en draaft door het platteland als een ruiter van de Pony Express.

Hans Krabbendam schreef: Jacob Quintus (1821-1906) en de Sheboygan Nieuwsbode: Een Zeeuws model voor de Nederlandstalige pers in Amerika.

Verschijning

  • Wekelijks elke dinsdag
  • Abonnementsprijzen 1,50 dollar per jaar, 1 dollar per halfjaar en 0,50 dollar per 3 maanden.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoek in Sheboygan Nieuwsbode

  • 16 oktober 1849 tot en met 8 mei 1861.