Opbouw : christelijk-nationaal streekblad voor Goedereede en Overflakkee

Opbouw heeft een protestants-christelijke, anti-revolutionaire signatuur. De redactie zetelt in Middelharnis aan de Zaadbaan en later aan de Voorstraat.

Zoeken

Zoeken in Opbouw

  • 1945 - 1947 (met hiaten)

Inhoud

Andere kranten richten zich al op het internationale nieuws, zo niet Opbouw. In mei 1947 is de herdenking van de gevallenen voorpaginanieuws. Berichtgeving over de ontwikkelingen in Indië hebben van meet af aan de interesse van de redactie. De verrichtingen van Van Mook worden duidelijk afgekeurd. Men wil Indonesië terug onder Nederlands koloniaal gezag.

De krant bevat veel bestuurlijke mededelingen en beschouwingen en veel plaatselijk nieuws, per dorp gegroepeerd. Verder zijn er rubrieken zoals meditatie voor de zondag, de Stadse Raad, de Brug (waarin ook lezers aan het debat deelnemen) een strip met de wonderlijke avonturen van Koppe en één of twee pagina's advertenties.

Verschijning

  • Wekelijks op zaterdag maar vanaf 9 november 1945 tweemaal per week: op dinsdag en vrijdag.
  • Prijs f. 1,50 per kwartaal, 15 cent voor losse nummers.
  • Bevatte aanvankelijk 2 tot 4 pagina's, de laatste 2 jaar 6 tot 8 pagina's.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoeken in Opbouw

  • 12 mei 1945 (jrg. 1, nr. 1) - 2 mei 147 (jrg. 3, nr. 98)
  • Ontbrekend: zaterdag 19 mei 1945 (jrg. 1, nr. 3), (gedeelte p. 1) en januari 1947 (jrg. 3, nr. 66 tot en met 72)