Beeldbank Zeeland

In de Beeldbank Zeeland van ZB zijn 240.633 afbeeldingen opgenomen. Deze foto’s, prentbriefkaarten, affiches, tekeningen en prenten geven een beeld van Zeeland door de jaren heen.

Naar Beeldbank Zeeland

Foto's

De collectie foto’s bevat de meeste beelden binnen de collecties van Beeldbank Zeeland. Ze bestaat uit beeldmateriaal afkomstig van instellingen, persfotografen, beroeps- en amateurfotografen en particulieren.

Affiches

Sinds 1970 worden affiches uit heel de provincie Zeeland verzameld via de openbare bibliotheken. Oudere affiches komen uit het archief van de voormalige stadsdrukkerij Altorffer.

Prentbriefkaarten

H. Pieters begint in de jaren '50 van de twintigste eeuw met het verzamelen van prentbriefkaarten. Hij is dan bibliothecaris van de Provinciale bibliotheek van Zeeland. De collectie prentbriefkaarten bevat ook materiaal uit het nalatenschap van de Goesse boekhandelaar en uitgever Jan Bruijns.
Tegenwoordig vormen schenkingen van particulieren de belangrijkste uitbreidingen.

Tekeningen en prenten

De collectie tekeningen en prenten bestaat uit gravures, pentekeningen, aquarellen en houtskooltekeningen. Deze collectie bestaat alleen uit schenkingen.

Vragen over de Beeldbank

Voor vragen over de Beeldbank kun je terecht bij beeldbank@dezb.nl.