Sponsoring

In onderstaand stappenplan staat exact beschreven hoe je succesvol sponsors werft voor je plan of project.

Stappenplan sponsoring

1. Beschrijving van het idee
Maak een beschrijving van de activiteit die je wilt realiseren en denk daarbij onder meer aan:

 • wat ga je doen
 • waarom doe je het (wat is je motivatie)
 • wanneer is de activiteit?
 • wat is het einddoel/streefbedrag
 • wie zijn erbij betrokken.

2. Splits het idee uit in verschillende onderdelen, bv.

 • geld
 • zaken in natura (hapjes en drankjes), materialen die je wilt lenen, kennis.

3. Bedenk wat u de potentiële sponsors als tegenprestatie te bieden heeft. Dat kan bijvoorbeeld zijn:

 • vermelding van naam en/of logo op aankondigingen, persberichten e.d.
 • de mogelijkheid voor de sponsors om zich tijdens te activiteit te presenteren (folders, stand e.d.)
 • deelname aan de activiteit met een groep medewerkers van de sponsor.

4. Maak een inventarisatie van mogelijke sponsors.
• welke (lokale en regionale) bedrijven passen bij uw doel en activiteit

5. Schrijf je sponsorverzoeken

 • schrijf voor iedere sponsor een apart en gericht sponsorvoorstel en verzend dit per email. Of maak er een brochure, fotoreportage of filmpje van. Gebruik hiervoor de informatie die je bij de stappen 1, 2 en 3 hebt verzameld.

6. Maak een afspraak en ga in gesprek met de sponsors en bevestig de afspraken.

 • tijdens de afspraak kun je je voorstel toelichten.

7. Leg de afspraken die je met sponsors maakt vast.

 • zo is voor beide partijen duidelijk wat er van elkaar verwacht wordt en voorkom je discussie achteraf.

8. Voer de activiteit uit en evalueer zo spoedig mogelijk

9. Bedank de sponsoren en je vrijwilligers.