Over Schrijfproject de Schrijfvijver

De Zeeuws-Vlaamse schrijver Jan Vantoortelboom en ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) zijn op zoek naar jong schrijftalent in Zeeland voor een heuse ‘kweekvijver’. We willen Zeeuws talent ontdekken en ontwikkelen en het schrijven in het algemeen stimuleren zodat het aanbod Zeeuwse schrijvers in de toekomst groeit.

Schrijfproject De Schrijfvijver

De doelstelling van dit schrijfproject draagt verder. We gaan voor het ontwikkelen van creatief schrijftalent, waarbij de therapeutische component van het schrijven tot beter psychisch welbevinden leidt. Tijdens de pandemie is dit bijzonder relevant gebleken. Naast zelfontdekking en -ontplooiing, verbetert ook de leesvaardigheid door het schrijven.

Dankzij de subsidie Samen in Zee van de Provincie Zeeland en het Zeeuws stimuleringsfonds voor de Cultuur kunnen we onze ambitie waarmaken. Twee jaar lang geven we voortgezet onderwijs (bovenbouw)leerlingen de kans om gratis schrijfcoaching te krijgen. In die twee jaar hopen we het project in te bedden op scholen en Bibliotheken zodat de Zeeuwse jeugd de schrijfvijver kan blijven vullen.

Wie zoeken we?
'Worstelende dagboekschrijfpubers. Onverzadigbare en bij zwak nachtlicht lezende lettervreters met uitgestelde en onzekere schrijfplannen. De pathologische en soms introverte fantasten die met hun oeverloze humor de wereld en de mensen om zich heen draaglijk maken en houden.' 

Om praktische redenen richten we ons op leerlingen vanaf het vierde leerjaar op het voortgezet onderwijs in de breedste vorm. Ook eerste jaars Scalda-leerlingen zijn dus van harte welkom. Er kan zowel in het Nederlands als Engels geschreven worden.

De Schrijfvijver in het kort

  • Gestreefd wordt naar 100 deelnemers in 2022, 100 deelnemers in 2023 (grofweg gebaseerd op 10 deelnemers per VO school in Zeeland per jaar)
  • Een jaar schrijfcoaching, in je eigen tempo
  • Zes schrijfopdrachten van 500 woorden
  • Een-op-een feedback door Jan Vantoortelboom via Zoom
  • (Start)bijeenkomsten in Bibliotheken in Zeeland met alle deelnemers in de eigen regio (Walcheren, Oosterschelde, Zeeuws-Vlaanderen)
  • Publicatie van de eindproducten, verhalen van de deelnemers
  • Een slotmanifestatie in 2023 met alle schrijftalenten.

Start nieuwe groepen

Gelijk na de meivakantie, zomervakantie en kerstvakantie 2022 willen we met nieuwe groepen starten. Tegelijkertijd blijft de inschrijfmogelijkheid open, dus je kunt ook nu al aanhaken.

Meer informatie

Voor meer informatie en deelname (van jezelf of je leerlingen) kun je terecht bij Jeanine Naerebout, vakreferent literatuur, ZB. E-mail jnaerebout@dezb.nl