70 jaar Molukkers in Nederland- 25 april 2021

Dit jaar herdenken we dat 70 jaar geleden de eerste Molukkers in Nederland kwamen. Een nog steeds gevoelige kwestie in onze geschiedenis. Op zondag 25 april tussen 15.00 en 16.00 uur organiseert ZB in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit de Molukse gemeenschap een interactieve livestream.

Kijkers kunnen direct vragen stellen en opmerkingen maken via een tijdens de uitzending in beeld gebracht whatsappnummer. Moderatoren Maurits Sep en Lily Leiwakabessy gaan onder andere in gesprek met mr. John Wattilete, president van de RMS in ballingschap en met historicus drs. Wim Sopacua. Daarnaast is te gast Bas van den Tillaar, burgemeester van de gemeente Vlissingen. Deze gemeente onderhoudt sinds 1989 een stedenband met Ambon.

Tijdens de Meet Up bespreken we verleden, heden en toekomst. Waarom zijn de Molukkers hier? Welk leed is hen aangedaan? Hoe vergaat het hen anno 2021? Waarom sturen juist nu meer dan honderd Nederlandse burgemeesters een brief naar het nieuwe kabinet met de vraag tegenover de Nederlandse samenleving te erkennen dat de ontvangst en opvang zeventig jaar geleden onwaardig is geweest. Hoe zien we de toekomst van het Molukse volk?

Als kennisinstituut wil ZB dit onderwerp nog eens breed onder de aandacht brengen en de dialoog voeren. De verwachting is dat we rond 25 april in de piek van de derde golf zitten. Molukkers die dan juist zo graag bijeen willen komen voor herdenkingen door het hele land, kunnen elkaar dan niet fysiek ontmoeten. Met een interactieve livestream kunnen we iedereen die geïnteresseerd is wel bereiken.