Aardgasvrij wonen in Zeeland

Begin 2017 hebben zo’n 25 Zeeuwse partijen het Zeeuws Energieakkoord voor energiebesparing in de bestaande particuliere woningvoorraad ondertekent.

Zeeuws energieakkoord

In Zeeland is afgesproken dat in 2045 de hele particuliere woningvoorraad energieneutraal gemaakt is. Dat is 5 jaar eerder dan de landelijke doelstelling. Een woning is energieneutraal wanneer er evenveel energie binnenkomt als er verbruikt wordt.
In Zeeland gaat het om 150.000 eengezinswoningen. Daarvan zijn er 36.000 vooroorlogse woningen, 91.000 woningen van tussen 1945 en 1995, en 22.000 huizen zijn de afgelopen 20 jaar gebouwd.
Tweederde van de woningen, ruim 100.000, zijn particuliere woningen.

Provincie

De Provincie heeft samen met diverse partijen in Zeeland een warmteplan op laten stellen. Bureau CE Delft heeft met een model Cegoia op wijkniveau bepaald wat de beste techniek is om gebouwen in de toekomst duurzaam (en aardgasvrij) te verwarmen. De Provincie vraagt een Europese subsidie aan om een energiemakelaar aan te stellen die partijen in de nabije toekomst bijeenbrengt om de meest kansrijke warmteprojecten in de gebouwde omgeving te ontwikkelen.

Gemeentelijke warmtetransitie op adres- en wijkniveau in Zeeland

In Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. De gemeentes in de provincie Zeeland hebben per woonwijk onderzocht wat de beste vervangers voor aardgas zijn. Dit is een eerste onderzoek en nog geen definitieve keuze.

In opdracht van de Zeeuwse gemeenten heeft adviesbureau Over Morgen deze tool ontwikkeld. Met deze tool kun je zien welke vervanger voor aardgas op dit moment het meest voor de hand ligt voor jouw adres en waarom. Hiermee krijg je meer inzicht in de gevolgen van de warmtetransitie en de stappen die je kunt nemen.

Naar jouw adres via de adressentool op de website van Over Morgen om te zien wat jouw gemeente van plan is.

Meer informatie over de aanpak op de website van het Zeeuws Energieakkoord.

Middelburg en Goes


Gemeente Middelburg
:

* Algemeen
Veelgestelde vragen rondom aardgasvrij wonen beantwoordt de gemeente op de website. Kijk daarvoor op de pagina Aardgasvrij wonen | Gemeente Middelburg.

* Nieuwbouw
In januari 2017 is het voornemen aangekondigd om de nieuwbouwwijk Essenvelt in Middelburg aardgasvrij aan te gaan leggen. Dit is een wijk van circa 350 koopwoningen, waarvoor het bestemmingsplan nog niet is vastgesteld. De gemeente heeft de grond in bezit en kan daarmee de ontwikkeling richting aardgasvrij goed vorm geven. Contacten met projectontwikkelaars worden nu opgepakt. Ook vanuit de burgers ervaart gemeente interesse en een positieve houding ten opzichte van aardgasvrij.

Omdat de gemeente een bepaald bouwtempo wil hanteren lijkt een collectief warmte systeem niet direct een optie en denkt men aan all-electric oplossingen. Daarnaast kijkt de gemeente wel naar collectieve systemen voor andere wijken, o.a. restwarmte van nabijgelegen industrie.
Een ander doel dat de gemeente nastreeft is om ook het lokale bedrijfsleven zoveel mogelijk in te zetten bij de veranderingen die gaan plaatsvinden.

Woning in de Biesbosstraat in Middelburg

*Renovatie
In Middelburg is ook een tussenwoning in de Biesbosstraat gerenoveerd tot een energieneutrale woning zonder aardgasaansluiting. In deze voorbeeldwoning is te zien wat er allemaal mogelijk is om een bestaande woning energiezuinig te maken. Het gaat om een bestaande, sterk verouderde woning die nu energieneutraal gemaakt is. Het huis is voorzien van zonnepanelen, een warmtepomp, vloer- en dakisolatie, driedubbel glas en een nieuwe gevel.

De PZC heeft in een serie van vijf afleveringen de verduurzaming van deze woning in de krant gezet. Deze serie is hier terug te lezen:

  • Deel 1: Nog 150.000 huizen te gaan
  • Deel 2: Huis uit 1972 perfect voorbeeld
  • Deel 3: Verkoop woning is het sleutelmoment
  • Deel 4: Denk aan de volgorde
  • Deel 5: Besef van toekomst zonder gas groeit

*Verenigingen van eigenaren (VVE)
De bewoners van twee appartementencomplexen in de Maisbaai in Middelburg hebben op eigen kracht fors geïnvesteerd in een duurzame toekomst. Ze hebben 88 zonnepanelen gekocht en willen in 2020 volledig onafhankelijk worden van gas voor verwarming, warm water en koken. 

Gemeente Goes:

*Algemeen
In het Bespaarhuis in Goes worden regelmatig informatiebijeenkomsten en thema-avondengehouden en men helpt met informatie en advies over verduurzamen van je huis.

*Nieuwbouw
Ook in Goes is een wijk Ouverture, die is aangesloten op een collectief warmte- en koudeopslagsysteem (WKO). De energievoorziening van alle woningen vindt plaats via warmtepompen, met gebruikmaking van laagwaardige warmte uit grondwater. In de wijk Ouverture liggen dus geen gasleidingen.

*Huur
In de gemeente Goes is ook de huursector aangepakt. Woningbouwcorporatie Beveland Wonen heeft een aantal oudere huurwoningen in Goes, Wemeldinge en Biezelinge verduurzaamd. Er zijn verschillende energiebesparende ingrepen beproefd, om na te gaan welke investering de grootste winst oplevert qua energieverbruik, comfort en milieudoelstellingen.

Informatie over transitievisie warmte en aardgasvrij wonen van de gemeenten in Zeeland in 2021-2022

Borsele - Goes - Hulst - Kapelle - Middelburg - Noord-BevelandReimerswaal - Schouwen-Duiveland - Sluis -  Terneuzen - Tholen - Veere - Vlissingen

Terug naar Wonen zonder aardgas