Wat is waterstof eigenlijk?

Waterstof is een chemisch element met symbool H (La: Hydrogenium) en atoomnummer 1. De stof is zeer vluchtig en komt in vrije vorm niet voor in normale omstandigheden, maar vormt verbindingen door de hoge reactiviteit. We moeten waterstof dus vervaardigen uit andere stoffen.

Onder atmosferische omstandigheden vormt waterstof een twee-atomig molecule: diwaterstof, dat meestal gewoon als waterstof of waterstofgas aangeduid wordt. Het normale isotoop van waterstof "protium" bestaat maar uit één proton en één elektron en bevat dus geen neutronen. Waterstof is het enige element dat zonder neutronen bestaat.
Waterstof is het meest voorkomende element in het heelal. Desondanks is zuivere waterstof nauwelijks in de atmosfeer van de aarde aanwezig. In pure vorm is waterstof op aarde niet te vinden.
 

Terug naar Waterstof