Waarom is waterstof een hot item?

Als Europa klimaatneutraal wil worden, kan dat volgens de Europese Commissie niet zonder waterstof. Zonder waterstof halen we de klimaatdoelen niet, zegt Eurocommissaris Frans Timmermans in juli 2020. Volgens hem is waterstof niet alleen nodig om klimaatneutraal te worden, maar is de technologie ook goed voor heel veel banen. "Het is schone technologie waar we juist nu in moeten investeren, zodat we na de economische coronacrisis moderner en milieuvriendelijker uit het dal kunnen klimmen." Bron: NOS.nl

Plussen en minnen

Grote bedrijven zoals Gasunie en Shell doen mee aan plannen om waterstof in Nederland te gaan gebruiken. 

De meningen zijn verdeeld. Er zijn kansen en valkuilen. En er is nog te weinig duidelijkheid over de haalbaarheid en efficiëntie bij toepassingen voor de burger.

Een aantal plussen: 

+ bij energielevering met waterstof komt alleen water vrij.

+ het kan zorgen voor het verdwijnen van een afhankelijkheid van olieproducerende landen.

+ er liggen miljarden ondergrondse gasleidingen die hergebruikt kunnen worden.

+ Ons land is na Duitsland de grootste producent van uit fossiele bronnen geproduceerd waterstof in Europa. In onze chemische industrie wordt waterstof al jarenlang gebruikt en dankzij vele initiatieven, projecten en onderzoeken is er sprake van een steile leercurve. De potentiële vraag naar CO₂-neutrale waterstof in de industrie is groot.

En een aantal minnen:

- Opslag, transport en distributie zijn nog een probleem. Zowel de techniek en de kosten zijn nog niet voldoende duidelijk. Er gaat nog veel energie verloren.

- De kosten van elektrolyse-units zijn nog hoog en ook de schaal van de installaties is nog te klein. Voor het rendabel maken is een wereldwijd afgestemde prijs van CO2 van belang. Deze uitdagingen rondom waterstoftoepassingen zijn de komende jaren te overbruggen volgens de industrie. Maar er zijn meer aspecten om te beoordelen. Denk aan de veiligheid en het samenspel met duurzame elektriciteit.

- Voor het produceren van groene waterstof is enorm veel groene / duurzame energie nodig. Voor groene waterstof is veel elektriciteit nodig en dit moet dus komen uit duurzame energiebronnen. Het is een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat er genoeg groene elektriciteit beschikbaar komt voor het maken van groene waterstof.

 

Terug naar Waterstof