Is waterstof duurzaam?

Waterstof is niet altijd duurzaam. Of waterstof duurzaam is, dat hangt af van de productiewijze. Er zijn een aantal varianten: grijze, groene, turquoise en blauwe waterstof. De industrie gebruikt voornamelijk grijze waterstof. Alleen groene waterstof is duurzaam. Blauw en turquoise waterstof worden gezien als een tussenstap voor de bedrijven die waterstof gebruiken als grondstof of brandstof.

Grijze waterstof

Nederland
Grijze waterstof wordt tot nu toe vooral gemaakt met aardgas en in sommige landen ook nog met steenkool. Daarbij komt kooldioxide (CO2) vrij, ongeveer 13 megaton CO2 per jaar. Dat is ongeveer 8% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. De waterstof kan vervoerd worden en op een andere plaats als energiebron worden gebruikt.

Wereldwijd
Wereldwijd zit het zo met grijze waterstof (International Energy Agency):
‘De levering van waterstof aan industriële gebruikers is nu wereldwijd een belangrijke activiteit. De vraag naar waterstof, die sinds 1975 meer dan verdrievoudigd is, blijft stijgen - bijna volledig geleverd door fossiele brandstoffen, waarbij 6% van het wereldwijde aardgas en 2% van de wereldwijde steenkool naar waterstofproductie gaat.
Als gevolg hiervan is de productie van waterstof verantwoordelijk voor de CO2-uitstoot van ongeveer 830 miljoen ton koolstofdioxide per jaar, gelijk aan de CO2-uitstoot van het Verenigd Koninkrijk en Indonesië samen.’

Tot nu toe is waterstof dus bepaald niet duurzaam.

Onderstaande afbeeldingen met dank aan NOS.

Blauwe waterstof

Bij blauwe waterstof is de bron nog steeds aardgas, maar wordt de CO2 eruit gehaald en onder de grond opgeslagen.

Blauwe waterstof (bron: NOS)

Groene waterstof

Bij groene waterstof is de energiebron bijvoorbeeld duurzame elektriciteit uit zon- of windenergie. Bij deze variant komt dus helemaal geen CO2 meer vrij en is de productie schoner dan bij grijze waterstof.

De bekendste is elektrolyse waarbij water (H2O) via groene elektriciteit wordt gesplitst in waterstof (H2) en zuurstof (O2). In Nederland is een groot aantal partijen bezig te experimenten met deze elektrolysers op megawattschaal. Waterstof komt ook vrij bij het op hoge temperatuur vergassen van biomassa.

Voordelen en nadelen

Schaarste

Toekomst van waterstof

Het streven van de Nederlandse overheid is om zoveel mogelijk in te zetten op groene waterstof, voornamelijk op basis van elektrolyse geproduceerd uit duurzame elektriciteit, maar ook op basis van grondstoffen van biologische of organische oorsprong, mits duurzaam geproduceerd. Er moet voor gezorgd worden dat de inzet van blauwe waterstof optimaal bijdraagt aan de ontwikkeling van een breder waterstofsysteem, zonder de groei van groene waterstof te belemmeren. Op grond van internationale plannen en ontwikkelingen lijkt het waarschijnlijk dat er een wereldwijde waterstofmarkt zal ontstaan die zowel blauwe als groene waterstof omvat. Via certificering is differentiatie naar CO2 voetafdruk altijd mogelijk.
 

Terug naar Waterstof