Capaciteit van windmolens x 10

Gepubliceerd op: 26 juli 2022 15:09

Het vermogen van de windmolens op de Noordzee wordt tien maal zo groot. De capaciteit moet in 2030 65 gigawatt bedragen en 150 gigawatt in 2050. Dat is nu 15 gigawatt. Nederland, Denemarken, Duitsland en België ondertekenden daartoe vandaag een verklaring in de Deense stad Esbjerg. Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen was erbij.

Energie-eilanden

De landen willen een gemeenschappelijk energienet op de Noordzee realiseren. Hierbij worden zogeheten ‘energie-eilanden’ ingezet, waarmee stroom via kabels die over de zeebodem lopen naar het vaste land worden gebracht. De combinatie van veel windkracht en een ondiepe zeebodem maken de Noordzee een aantrekkelijke locatie voor windmolenparken.

De energie is enerzijds bedoeld om woningen van energie te voorzien. Naar schatting kan de verhoogde productiecapaciteit uiteindelijk zo’n 200 miljoen Europese huishoudens van groene energie voorzien. Een deel van de groene stroom willen de landen inzetten voor de productie van waterstof. Deze waterstof moet fossiele brandstoffen gaan vervangen in met name de industrie.

Energiecoöperaties in België

Samen sterker! Dat is het motto in België. In juni 2022 werd SeaCoop gelanceerd, een verzameling van 33 (!) energiecoöperaties uit Vlaanderen en Wallonië. Ze willen allemaal samen inzetten op offshore windturbines mét burgerparticipatie. 

SeaCoop staat klaar om de Belgische overheid te helpen om de gewenste burgerparticipatie in de offshore windenergie te realiseren en tegelijkertijd de Europese doelstellingen m.b.t. hernieuwbare energiegemeenschappen te halen.

Meer informatie