Energiebronnen

Inleiding

Foto Gastoestel: Jord Stenvert

Bij alles wat we doen en gebruiken, hebben we energie nodig. Huishoudelijke apparaten, computers en televisie gebruiken elektriciteit. Auto’s, schepen en vliegtuigen verbruiken brandstof. En ons lichaam zelf haalt zijn energie uit voedsel. Energiebronnen leveren energie, die bijvoorbeeld in elektriciteit of brandstof kan worden omgezet. Op aarde hebben we beschikking over een groot aantal energiebronnen, die we kunnen onderverdelen in verschillende categorieën. Bijvoorbeeld fossiel, hernieuwbaar of duurzaam. Aan de basis van deze categorieën liggen overwegingen die te maken hebben met beschikbaarheid en de invloeden op milieu en klimaat.

Foto: Gas - Jord Stenvert

Terug naar Energie

Boeken behorende bij "Energiebronnen"

  • Kernenergie Bekijk details

    Kernenergie wordt verkregen uit kernreacties. Bij deze reacties zijn atoomkernen betrokken. Kernenergie kan op twee manieren worden opgewekt: door kernsplijting en door kernfusie.

  • Fossiele brandstoffen Bekijk details

    Huishoudens verbruiken veel energie in de vorm van verwarming en verlichting. Ook vervoer kost energie. Deze energie is voornamelijk afkomstig uit fossiele bronnen. Fossiele brandstoffen zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven. Deze fossiele resten zijn gedurende miljoenen jaren aan hoge druk en temperaturen blootgesteld. Hierdoor vonden chemische reacties plaats, waarbij brandstoffen als steenkool, gas en olie gevormd werden. Ook de Nederlandse bodem bevat steenkool, gas en...

  • Hernieuwbare energiebronnen Bekijk details

    Hernieuwbare energiebronnen zijn bronnen die eindeloos voorradig zijn. Hiermee wordt grotendeels schone energie geproduceerd. Dat wil zeggen: zonder afvalstoffen die het milieu belasten. De belangrijkste bronnen van duurzame energie zijn: zonnestraling, wind, water en aardwarmte.