Hoe kom je aan geld?

Door voorzieningen te delen of samen te werken, crowdfunding, subsidies aanvragen, het zijn allemaal mogelijkheden om inkomsten te verkrijgen of kosten te besparen.

Foto: Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek

Delen
Het delen van je voorzieningen kan geld opbrengen. Verhuur je sportveld en kantine aan een tussenschoolse en buitenschoolse opvang (sport-BSO), of laat ze tijdens schooltijd gebruikt worden voor gymlessen aan scholieren. Verder biedt de kantine overdag dan plaats aan bridge- of schaakclubs, gezelligheidsverenigingen of voor lezingen. Vanaf 16.00 kunnen trainingen van de clubleden worden afgewisseld met het bieden van gelegenheid voor ongeorganiseerd sporten door wijkbewoners. Of organiseer eens een sporttoernooi voor omwonenden, dat is een mooie manier om in contact te komen met nieuwe leden.

Crowdfunding
Ook crowdfunding is een belangrijke manier om een grote som geld bijeen te brengen. Nodig leden en andere partijen uit om hierin te participeren. Je kunt hiermee een terugbetalingstermijn afspreken, maar ook vergoedingen ‘in natura’, bijvoorbeeld door het kosteloos aanbieden van accommodatie of lessen.

Subsidie
Tot 2020 was er een landelijke subsidieregeling “Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties”. 
Voor subsidie kan ook de gemeente worden benaderd. Dit heeft Voetbalvereniging Den Ham gedaan. Deze wist het hele dorp Den Ham warm te maken voor een gedeeld zonne-energie project, Energiek Den Ham, waarvoor naast gemeentesubsidie, zelfs provinciale subsidie werd verstrekt. Een opvallende deelnemer aan het project is de gereformeerde kerk van Den Ham, die de zonnepanelen in kruisvorm op het kerkdak heeft aangebracht. Naast Nederlandse fondsen zoals het Oranjefonds is soms ook Europese subsidie mogelijk. Voor een plattelandsregio kan een Leader /CLLD subsidie worden aangevraagd. Dit is een subsidieprogramma dat de regionale ontwikkeling stimuleert. Een dergelijke subsidie is aangevraagd en benut door de Albergse voetbal- en handbalvereniging De Tukkers voor het renoveren en verduurzamen van hun clubhuis.
Meer informatie over sportsubsidies in jouw gemeente vind je op Alles over sport.

Samenwerking
Het is van belang om je directe omgeving er zoveel mogelijk bij te betrekken. Deel je een sportpark met andere verenigingen? Misschien willen die hun voorziening ook wel verduurzamen. Of bestaat er een ander collectief waarmee je gezamenlijk duurzaamheidsmaatregelen kan uitvoeren? Zo heeft de tennisvereniging Beekhuizen met de Arnhemse Hockeyclub, Vereniging Natuurmonumenten, buurtbewoners en gemeente Rheden de handen ineen geslagen om het natuurgebied Beekhuizen duurzaam in te richten met een sportpark, woningen en bos. Met het project “Duurzaam Beekhuizen” wordt ingespeeld op thema’s natuur, milieu en energie. Gezamenlijke maatregelen zijn o.a. LED verlichting, zowel op sportvelden als fietspaden erlangs, opvangen van regenwater, dat benut wordt voor het besproeien van tuinen en sportvelden, gezamenlijk afval inzamelen en schoonhouden van het gebied. De vorderingen zijn te volgen op een interactieve website, die als communicatieplatform geldt voor alle deelnemers en bewoners.

Zeeland

Krijgt jouw duurzame plan subsidie als LEADER-project?
LEADER is een onderdeel van het Europese programma voor plattelandsontwikkeling (POP3).  LEADER heeft subsidie beschikbaar waarmee lokale Zeeuwse initiatieven en goede ideeën die de leefbaarheid op het platteland vergroten en de vrijetijdseconomie versterken, ondersteund kunnen worden.

Meer informatie over LEADER op de website van Provincie Zeeland

Terug naar Duurzame sportverenigingen