Taalhuis Walcheren heeft kwaliteit op orde

Gepubliceerd op: 12 januari 2023 13:55

Taalhuis Walcheren heeft op 10 januari 2023 een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet het Taalhuis aan belangrijke kwaliteitsnormen. ZB Bibliotheek van Zeeland (ZB) is één van de kernpartners binnen Taalhuis Walcheren. De loketten van het Taalhuis bevinden zich in de ZB in Middelburg, de ZB in Vlissingen en de ZBBUZZ.

Taalhuis Walcheren scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft Taalhuis Walcheren de bevestiging gekregen dat de functies, organisatie en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Het Taalhuis is erg blij met de uitslag. “We zijn erg trots dat Taalhuis Walcheren een goed resultaat heeft behaald. Dit laat veel waardering zien voor de inspanningen van alle (vrijwillige) medewerkers van het Taalhuis. De certificering biedt een mooi uitgangspunt voor de toekomst,” zeggen de lokale coördinatoren Ricardo Maas en Jacolien Boogaard.

Volgens de auditor van CBCT is het Taalhuis meer dan gemiddeld succesvol.
“De betrokkenheid en inzet van de netwerkpartners, het aanbod van diensten en activiteiten en de samenwerking met partners vormen een sterke basis voor het doorontwikkelen naar een organisatie die in de komende jaren onderscheidende maatschappelijke effecten aantoonbaar realiseert. Taalhuis Walcheren onderneemt veel initiatieven om volwassenen die Nederlands als moedertaal spreken (NT1-ers) te bereiken, onder andere door zogenaamde camouflage-activiteiten, de inzet van ZBBUZZ en taalambassadeurs. Daarnaast biedt het Taalhuis producten en diensten aan voor volwassenen die Nederlands als tweede taal hebben (NT2-ers).”

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.

Taalhuis Walcheren