Wijzigen klantgegevens

Je kunt een wijziging van je gegevens op verschillende manieren aan ons doorgeven.

Neem contact op met de receptie van ZB tijdens kantoortijden via telefoonnummer: 0118-654215 of gebruik onderstaande formulieren.

Adreswijziging

E-mailadres

Doorlopende machtiging

Opzeggen lidmaatschap

Overige vragen