Bibliotheek op school

Op de basisscholen in Vlissingen is een Bibliotheek ingericht. Dit versterkt het taalonderwijs en stimuleert leesbevordering en het aanleren van informatievaardigheden bij de leerlingen.

De Bibliotheek op school is een centraal gelegen ruimte waar veel boeken staan, die de kinderen op school of thuis kunnen gebruiken. Zo helpt de bibliotheek bij het vergroten van de woordenschat en de ontwikkeling van leesvaardigheid. Door de aanwezigheid van een Bibliotheek in de school worden alle leerlingen bereikt.

Ondersteuning

Vrijwilligers
De Bibliotheek op de school wordt gerund door vrijwilligers van de school. Ze worden hierbij ondersteund door de leescoördinator van de school en de leesconsulent van de Bibliotheek.

Team educatie
Samen met de scholen werkt het team educatie van ZB in Vlissingen aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid. Een belangrijk doel is het leesplezier te vergroten en kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. Want kinderen die meer lezen, zijn beter in taal.
 

Lenen

De Bibliotheek op school is toegankelijk voor alle kinderen en gebruikers van de school. Dat kan binnen de schooltijden, maar op een aantal scholen zijn er ook buiten schooltijd mogelijkheden om te lenen. De Bibliotheek levert boeken voor gebruik in de les op school, maar ook om thuis te lezen.

Gratis lid

Alle kinderen van de school zijn gratis lid van de Bibliotheek. Ouders van leerlingen ontvangen hiervoor een aanvraagformulier. Ook jongere broertjes of zusjes mogen gratis lid worden.

Bekijk voor meer informatie over het educatieve aanbod van ZB in Vlissingen deze flyer. Wil je meer weten over de Bibliotheek op school, neem contact op met domeinspecialist onderwijs Karien Krijt (kkrijt@dezb.nl)