Zee(uw)post

Veel brieven die in de 17de en 18de eeuw werden geschreven en overzee werden gestuurd, kwamen nooit aan. Een groot deel daarvan werd buitgemaakt in één van de vier oorlogen die Groot-Brittannië en de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in die tijd uitvochten.

De hele lading van een gekaapt schip werd in beslag genomen. Met de scheepspapieren kon
worden bewezen dat het ging om een Nederlands schip en het buitnemen dus rechtmatig was
geweest. De brieven aan boord van de gekaapte schepen zijn grotendeels nooit gelezen. Ze belandden uiteindelijk in The National Archives in Londen. De brieven werden in 1980 door de Nederlandse historicus Braunius herontdekt.

Sindsdien staan de brieven ook wel bekend als de 'Sailing Letters'. Er werden diverse projecten opgezet rondom de brieven. De brieven leverden namelijk een onafzienbare hoeveelheid historisch materiaal over het dagelijks leven in de 17de en 18de eeuw en informatie over de Nederlandse taalontwikkeling. Het bijzondere is dat de schrijvers van de brieven vaak behoorden tot bevolkingsgroepen van wie over het algemeen weinig geschreven materiaal bewaard is gebleven.

ZB heeft nu uit die duizenden brieven een honderdtal Zeeuwse brieven uitgezocht. Deze zijn digitaal gefotografeerd. Samen met vrijwilligers wil ZB deze brieven graag laten transcriberen, vertalen en hertalen, oftewel overzetten in de taal van nu. Bovenal is ZB benieuwd naar de verhalen achter die brieven. Wie schreven ze? Wie waren de ontvangers? Wat deden zij voor de kost? Waar woonden en leefden ze en hoe keken ze tegen de ontwikkelingen van hun tijd aan?

Al deze gegevens worden gebundeld en gearchiveerd op www.zeeuwpost.nl

Al tientallen vrijwilligers gaven zich op om mee te doen aan dit project. Wil je alsnog meedoen? Hierover kun je meer informatie verkrijgen via Johan Francke, e-mail jfrancke@dezb.nl.

Omroep Zeeland maakte een item over Zee(uw)post, dat uitgezonden is in de Zeeland NU uitzending van 10 oktober 2016. 

Naar Filmpje Omroep Zeeland