Het Zuiden. Christelijk-historisch blad

Uit teleurstelling over het ter ziele gaan van de Nieuwe Goesche Courant neemt de ARP in Middelburg het initiatief tot oprichting van een anti-revolutionair dagblad. Vanaf 1 juli 1876 verschijnt Het Zuiden. De Nieuwe Goesche Courant wordt per oktober 1880 overgenomen. De krant wordt eerst gedrukt bij Wedding in Middelburg. Later bij P.G. Wijtman in Middelburg en Wed. A.C. de Jonge in Goes.

Zoeken

Zoeken in Het Zuiden

  • 1 juli 1876 - juni 1886

Inhoud

Spreekbuis voor de antirevolutionaire christelijke bevolking van Zeeland.

Verschijning

Op maandag, woensdag en vrijdag, vanaf 1 oktober 1884 wekelijks. Vanaf 1880 (nr. 655) wordt hierin opgenomen (ook ondertitel) de Nieuwe Goesche Courant: christelijk-historisch blad voor Zeeland. Waarschijnlijk wordt in 1882 hierin opgenomen: Nieuwsbad voor Noord- en Zuid-Beveland, voortgezet als De Zeeuw: christelijk-historisch nieuwsblad voor Zeeland. prijs eerst f.2,-, later f.1,50 per kwartaal.

Beschikbaar

  • 1 juli 1876 - juni 1886