Vlissingsche Courant

De Vlissingsche Courant verschijnt vanaf 1802 als Zeeuwsche Zeetijdingen en Vlissingsche Courant. Ondanks het feit dat de bevolkingsomvang op dat moment weinig basis biedt voor een dagblad. Uit die eerste jaren is weinig bekend. Vanaf juli 1934 krijgt de krant een nieuwe start.

In 1848 houdt de krant op te bestaan. De redactie is al eerder naar Middelburg verhuisd en geeft de Zeeuwse Courant uit. Van 1863 - 1871 verschijnt het Vlissingsch Weekblad. In 1872 wordt dit voortgezet als Vlissingsche Courant. De krant verschijnt dan twee maal per week. Opmerkelijk genoeg is er in 1900 sprake van het 38ste jaargang. Kennelijk tellen de jaren mee waarin het blad Vlissingsch Weekblad heette.

Zoeken

Zoeken in Vlissingsche Courant

  • 1835 - 1848, 1872 - 1940

Inhoud

Aanvankelijk bestaat de inhoud uit mededelingen van de stadsregering, nieuwstijdingen, mengelingen, advertenties en zeetijdingen over de vaart op Antwerpen. Vanaf 1839 krijgt de courant een uitgesproken politiek karakter.Zo wordt er geprotesteerd tegen de wijze waarop de grondwet tot stand komt. Ook de Middelburgsche Courant en de Goessche Courant krijgen commentaar, maar bleven daar rustig onder. Wel leveren de beledigingen de krant enige processen op. In 1843 en later jaren was de krant spreekbuis van liberalen zoals D. Donker Curtius en P.L.F. Blussé. In 1846 werd de uitgever voor de Middelburgse rechtbank gedaagd in verband met plaatsing van een ingezonden stuk in de krant.

In 1940 fuseert de Vlissingsche Courant met de Middelburgsche Courant. Dan kan de Provinciale Middelburgsche Zeeuwse Courant op één pers worden gedraaid. De andere drukpers was door het bombardement kapot gegaan.

Verschijning

  • Vanaf 1802 bij Corbeleyn, hoek Korte Noordstraat F3 en F4, aanvankelijk wekelijks.
  • Vanaf juli 1802 2 x per week.
  • Door kostenstijgingen houdt de krant op 30 juni 1808 op te bestaan.
  • Vanaf 2 juli 1834 wordt de Vlissingsche Courant 3x per week (dinsdag, donderdag, zaterdag) uitgegeven door Mahne uit de Slijkstraat.
  • Abonnementsprijs 2,25 per kwartaal, formaat 26x44 cm.
  • Vanaf 1888, 6x per week vanaf 1899.
  • Ook de jaren dat de krant geschorst was worden meegeteld in de jaargangnummering, die in 1900 zijn 38ste jaargang ingaat.
  • In 1837 is het formaat 26x44 cm.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoeken in Vlissingsche Courant

  • 1835-1848, 1872-1940.