De Soldatencourant : orgaan voor leger en vloot

Al voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog verschijnt de Soldatencourant. Voor het eerst op 18 augustus 1914, in de dagen van de mobilisatie. De krant zal tijdens de oorlogsjaren blijven bestaan en wordt daarna opgeheven. Tijdens het gehele bestaan van de krant wordt de eindredactie gevoerd door D. Manassen.

Zoeken

Zoeken in Soldatencourant

  • 1914 - 1917

Inhoud

Alle oorlogsnieuws, bevorderingen en mutaties (Uit Leger en Vloot) binnen het leger. Nieuws wordt per land besproken. De toonzetting is neutraal vanuit beide kampen. Ook vanuit Nederland is er oorlogsnieuws, maar ook zijn er sportuitslagen, nieuwsberichten, reclamepagina’s en een damrubriek.

Verschijning

  • 3x per week op woensdag, vrijdag en zondag
  • Prijs 1 cent voor militairen, 2 cent voor niet-militairen (3 cent vanaf 1915) en f 1,50 per 3 maanden.
  • Formaat 43 x 58,5 cm.
  • De krant verscheen in een oplage van 50.000 exemplaren.
  • Bevat 4 pagina’s.

Beschikbaar in Krantenbank Zeeland

Zoek in De Soldatencourant

  • Woensdag 18 augustus 1914 (nr.1) t/m woensdag 15 augustus 1917 (nr. 469).
  • Do. 20 augustus 1914 (nr.2) t/m 15 augustus 1915 (nr. 156)
  • Woe. 18 augustus 1915 (nr. 157) t/m zo. 13 augustus 1916 (nr. 312)
  • Woe. 16 augustus 1916 (nr. 313) t/m woe 15 augustus 1917 (nr. 469).