Nieuwe Goesche Courant

De Nieuwe Goesche Courant wordt beschouwd als het ultra Dordrechtsch-orthodoxe en antirevolutionaire blad. Voor een exemplaar van 3 januari 1867 werd in 1896 f. 40 betaald. Dat nummer werd door de firma Martinus Nijhoff uit Den Haag geveild.

De Nieuwe Goesche Courant heeft als kleine krant wel landelijke bekendheid verkregen. De algemene synode van de Nederlands Hervormde kerk stelde aan haar gemeenten voor op 22 juli 1866 een biddag te houden. Vrijwel alle gemeenten stemden hier mee in. De orthodox gereformeerden verketterden deze zomerdag omdat deze boetedag op een zondag moest worden gehouden. De officiƫle titel van de krant luidde: Nieuwe Goesche Courant: nieuwsblad voor Tholen, Zuid- en Noord-Beveland. Per oktober 1880 werd de naam van de krant: Het Zuiden, nieuwe Goesche courant : christelijk historisch blad voor Zeeland.

Inhoud

Orthodox reformatorisch commentaar op de samenleving.

Verschijning

  • 1866 - 1875