VoorleesExpress

Wat is de VoorleesExpress?


De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een Nederlandse taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar lang komt er een vrijwilliger bij hen thuis om voor te lezen. Samen met de ouders streven we ernaar dat taal en leesplezier een vaste plek in het gezin krijgen.

 

Massa toont met haar familie en de burgemeester trots haar diploma en het boek dat ze van voorleesvrijwilliger Ivonne (r) kreeg.

Aanpak

Twintig weken lang komt een vrijwillige voorlezer thuis bij een gezin met kinderen van 2 tot en met 8 jaar. Het gaat om kinderen die moeite hebben met de Nederlandse taal en opgroeien in een taalarme thuisomgeving. De vrijwilliger introduceert het voorleesritueel bij het gezin. De ouders krijgen handvatten om de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren - op hun eigen manier. Daarnaast versterkt de VoorleesExpress het partnerschap tussen school en ouders. Zo nemen ouders en school samen de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van kinderen, waarbij ze elkaar ondersteunen én versterken.

Word vrijwillige voorlezer

Nieuwsgierig naar de rol van voorlezer bij de VoorleesExpress? Ellen en Wietske vertellen je in dit filmpje waarom het zo leuk én zinvol is.

 

 • Uitgangspunten

  • Ouders centraal: we gaan uit van de talenten en mogelijkheden van ouders. Samen met hen zoeken we naar manieren waarop zij de taal- en leesontwikkeling van hun kinderen kunnen stimuleren.
  • Leesplezier vergroten: een positieve houding tegenover lezen bij kinderen en ouders is een voorwaarde voor het stimuleren van taal. De liefde voor boeken en (voor)lezen van vrijwilligers inspireert kinderen en ouders.
  • Partnerschap ouders en school versterken: een goede samenwerking tussen ouders en school heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van kinderen.
  • Mensen met elkaar in contact brengen: als mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact worden gebracht, kan dit leiden tot positievere denkbeelden en tot meer kennis over elkaar.
 • Resultaten

  • De taal- en leesontwikkeling van kinderen wordt gestimuleerd.
  • De taalomgeving bij kinderen thuis wordt verrijkt.
  • Ouders worden in staat gesteld om op hun eigen manier de taalontwikkeling van hun kinderen te stimuleren.
  • Het partnerschap tussen school en ouders wordt versterkt, zodat ze samen de verantwoordelijkheid nemen voor de ontwikkeling van kinderen en elkaar daarbij ondersteunen en versterken.

  Meer infomatie over VoorleesExpress

 • Voor wie

  Wij richten ons op gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die wonen in de gemeente Middelburg of Vlissingen. Gezinnen zetten zich in om de voorlezer gedurende 20 weken welkom te heten bij hen thuis. Daarnaast voldoet het gezin aan het volgende profiel:

  • Hebben de kinderen een taalachterstand?
  • Hebben de ouders moeite met de Nederlandse taal?
  • Hebben de ouders moeite met voorlezen aan hun kinderen?
  • Stellen de ouders contact met iemand met een andere achtergrond op prijs?
  • Zijn de ouders (of één van hen) gemotiveerd om de kinderen te helpen met de taalontwikkeling?

Contact

Informatie aanvragen kan telefonisch en via e-mail. Neem contact op met Wietske Bergen, projectleider VoorleesExpress ZB via e-mail of telefoon: 0118 654121.

Organisatie
De VoorleesExpress ZB wordt uitgevoerd door ZB in de gemeenten Vlissingen en Middelburg. Het werven van de gezinnen doen wij in samenwerking met verschillende instanties en organisaties zoals kinderopvang, scholen en GGD.