Laaggeletterdheid, een probleem van ons allemaal

Op 29 november 2016 vond in ZB Bibliotheek van Zeeland de conferentie 'Aanpak Laaggeletterdheid in Zeeland' plaats. Centraal stonden de vragen: Waarom is dit een probleem? Wat heb jij hiermee te maken? Wat kun je betekenen om laaggeletterdheid te verminderen?

Na een welkom van Perry Moree, directeur ZB, en een toelichting van Hans Christiaanse, programma-adviseur ’Tel mee met Taal’ voor de ministeries van OCW, VWS en SZW op de uitgangspunten van het landelijk programma, volgde een videoboodschap van drs. H.F. (Eric) van Oosterhout, burgemeester van de gemeente Aa en Hunze. Hij speelde een belangrijke rol in het bondgenootschap voor een geletterd Drenthe en is graag bereid om ook een rol te spelen in de tot stand koming van een dergelijke samenwerking in Zeeland. Drenthe als voorbeeld!

Aanpak van laaggeletterdheid loont

Professor Maurice de Greef, extern onderzoeker aan de Universiteit van Maastricht en professor Leereffecten Laagopgeleiden en Laaggeletterden aan de Vrije Universiteit Brussel liet in een inspirerende presentatie zien dat de aanpak van laaggeletterdheid loont. De cijfers in Zeeland werden gepresenteerd door drs. Martin Cox, onderzoeker bij ZB.

Els Klerkx, Hans Brekelmans en Marlies Beeks vertelden in een videoboodschap hoe de gemeente Waalwijk aan de slag is gegaan. Hun visie: Taal is een basisvoorwaarde voor kinderen om optimaal hun talenten te kunnen ontwikkelen. Binnen de gemeente Waalwijk streven we er naar dat elk kind en elke ouder functioneel geletterd is en blijft. Samenwerking tussen ouders en professionals op basis van partnerschap is hiervoor noodzakelijk.

Slimmer samenwerken

Maar ook de aanwezigen zelf kwamen aan het woord. Na een toelichting op het programma Taal voor het leven door Sanne Zuijderduin, projectleider van Stichting Lezen & Schrijven en de presentatie van de film van de taalambassadeurs in Zeeland, gingen de deelnemers met elkaar in gesprek.

Uit landelijke pilots en onderzoek blijkt dat door slimmer samenwerken en het verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van het taalaanbod tienduizenden Nederlanders betere kansen krijgen op volwaardige maatschappelijke participatie en integratie. De vraag in de verschillende groepen was: Hoe staat het er voor in Zeeland, wat kan er beter en wat vraagt dat van de betrokken partijen. Deze snelkooksessie leidden tot het invullen van een intentieverklaring door bijna alle deelnemers aan de conferentie.

De voorzitters van de gespreksgroepen, waaronder een aantal wethouders koppelden het besprokene terug in de plenaire bijeenkomst waarna Bart Kiers op feestelijke wijze afsloot en er tijd was voor een hapje en een drankje.

Filmpjes en presentaties terugkijken

Foto-impressie