Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen over fondsen, fondsenwerving op een rijtje: over wat ZB Bibliotheek van Zeeland kan doen voor u op het gebied van informatie over fondsen en subsidies. Maatwerk leveren is ook mogelijk.

Welke financieringsbronnen zijn er?

  • Eigen bijdrage
  • Overheidssubsidie
  • Sponsoren
  • Giften
  • Crowdfunding
  • Een actie of evenement
  • Fondsen

Wat kan ZB Bibliotheek van Zeeland voor ons betekenen als we fondsen willen aanschrijven?

U kunt het formulier invullen, wat u kunt vinden bij Vraagbaak. Daarin wordt een korte omschrijving van uw project gevraagd en het bedrag wat u nodig heeft.
Als wij dat formulier ontvangen hebben, zoeken wij voor u uit welke fondsen u het beste kunt benaderen.

Als ik een leuk idee heb, maar ik vind het moeilijk om daar een aanvraag van te maken, wat dan?

U kunt dan via subsidieloket@dezb.nl een verzoek indienen voor een gesprek met één van de ZB medewerkers. Wij kunnen U dan op weg helpen.

Kunnen jullie die aanvraag ook helemaal voor ons verzorgen?

Dat kan ook, We maken dan eerst een afspraak met je en spreken alles door. Daarna verzorgen wij de aanvraag voor je op basis van no cure, no pay: als je aanvraag afgekeurd wordt, hoef je ook niet te betalen. 

Wat is het percentage dat jullie in rekening brengen bij no cure, no pay?

Wij vragen 10% van het gehonoreerde bedrag. Dat wordt meegenomen in de begroting. 

Als mijn project aansluit bij het beleid van het fonds, is een donatie dan zeker?

Als uw project aansluit bij de beleidsdoelstellingen, dan biedt dat nog geen garantie op een financiële bijdrage. Fondsen ontvangen veel meer aanvragen dan ze kunnen honoreren en moeten dus keuzes maken. Deze keuzes zijn onder andere afhankelijk van de mate waarin uw project aansluit bij de doelstellingen, de kwaliteit van het project, de (financiële) haalbaarheid, (breed) draagvlak en het werkveld. Vaak wordt de keuze ook bepaald door de afweging ten opzichte van andere, vergelijkbare projecten. 

Hoe weet ik of mijn project aan de criteria van het fonds voldoet?

Ieder fonds heeft andere criteria. Op de website van het desbetreffende fonds kunt u ze vinden.
U kunt ook een fonds bellen. Vooral de grotere fondsen hebben adviseurs in dienst die u graag te woord staan.
 

Kan ik als particulier ook een aanvraag indienen?

In de regel kunnen alleen stichtingen en verenigingen (zonder winstoogmerk) die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en een eigen bankrekening hebben een aanvraag indienen.
Particulieren kunnen alleen een aanvraag indienen bij fondsen die bv. ook beurzen verstrekken.
 

Kan ik bij meerdere fondsen tegelijk een aanvraag indienen?

Dat kan, maar dan moet u dat wel in uw aanvraag/begroting laten zien welk bedrag u bij welk fonds vraagt. 

Wat moet er in een projectplan komen?

Het projectplan geeft antwoord op de vijf hoofdvragen over uw project:
Wat?
Waarom?
Hoe?
Wanneer?
Met wie?