Our Democratic Europe (ODE)

Het project Our Democratic Europe heeft als doel dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, specialisten en beleidsmakers van verschillende niveaus. Zij denken samen na over Europa en de toekomst, maar tegelijk willen ze hun vrienden, andere beleidsmakers en media overtuigen van het belang van hun visie op de thema’s.  

Jongeren denken mee over toekomst Europa

Het Europees jongerenproject ‘Our Democratic Europe’ (ODE) loopt ten einde. 13 Zeeuwse jongeren kwamen in 2017 en 2018 meerdere keren samen in de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland om na te denken over de toekomst van Europa. Diezelfde oefening werd ook gemaakt in Polen, België en Denemarken. In een reeks van vier regionale en vier internationale seminars hebben de jongeren het gehad over thema’s als: werk en onderwijs, innovatie, duurzaamheid, armoede en sociale uitsluiting. Op 21 en 22 januari kwamen alle jongeren uit België, Denemarken, Polen en Nederland samen in Roeselare (België) en Brussel om het project af te ronden en hun bevindingen te delen met beleidsmakers en aan te bieden aan het Europees Parlement. Gedeputeerde Ben de Reu en wethouder Albert Vader (Vlissingen) zijn ambassadeurs vanuit de Zeeuwse politiek die het hele traject begeleid hebben.

Dialoog tussen jongeren, ondernemers en beleidsmakers
Het project heeft als doel een dialoog en ontmoetingen te creëren tussen jongeren, ondernemers en beleidsmakers van verschillende niveaus. Alle jongerenambassadeurs kwamen via internationale seminars vier keer samen om een samenvatting van de ideeën te maken. Het eindresultaat van de seminars en bijeenkomsten is een overzicht met belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties. 

Afsluitend seminar 20, 21 en 22 januari 2018
Zaterdag 20 januari was de eerste dag van het internationaal seminar. Zondag 21 januari brainstormden de jongeren nog eens over mogelijke oplossingen voor problematieken omtrent armoede en sociale uitsluiting. Maandag 22 januari was de afsluitende dag. Er stonden verschillende meetings met beleidsmakers op het programma. 

De rol van Bibliotheken
Opvallend is dat ook de andere Europese partners enkel Bibliotheken zijn. Zij zien het als hun rol om mensen in een neutrale omgeving te laten nadenken over de maatschappij en haar toekomst. Volgens Dick van den Bout, projectleider ZB, is het juist aan de jongeren om de toekomst van Europa vorm te geven. “Europa staat op een belangrijk kruispunt. Voor veel jongeren lijkt het allemaal een ver-van-mijn-bedshow. Wij zien het als onze taak om actief burgerschap te bevorderen. Met dit project willen wij jongeren warm maken om na te denken over de toekomst”, aldus Van den Bout.

Internationaal congres 18-21 mei 2017

18 mei 2017
Op donderdagavond 18 mei kwam het Europese gezelschap in Middelburg aan en ontvangen we ze in de ZB. De jongeren gaan vervolgens mee naar huis met onze jongeren, voor een slaapfeestje van drie nachten.

19 mei 2017
Op vrijdag 19 mei begonnen ze al vroeg met zogenaamde landenpresentaties in de Aula. Iedere Taskforce presenteerde voor zijn of haar land hoe er met de deelonderwerpen 1) Energy, exit fossil fuels: let the sun shine, 2) Mobility, change the way we move: cleaner and smarter, 3) Food, change the way we produce and consume: plantpower en 4) DIY: Go Green wordt omgegaan.

Ter voorbereiding hiervan hebben alle aanwezigen de film Before the Flood van Leonardo di Caprio gezien en een eigen ‘footprint’ gemaakt.
Met deze input en de kennis die is opgedaan tijdens het regionale congres gingen de jongeren ’s middags volgens de World Café methode met elkaar in gesprek over de thema’s om op die manier tot aanbevelingen voor de politici in Brussel te komen. Aan het eind van de middag ging het hele gezelschap richting Vrouwenpolder voor een kennismaking met onze stranden en watersportactiviteiten.

20 mei 2017
Op zaterdag 20 mei gingen de jongeren ‘prototypen’. Ze verzonnen acties waarmee ze iets goeds doen voor het klimaat en de mensen om hen heen bewustmaken van de voetafdruk die zij op de wereld achterlaten en wat eraan gedaan kan worden. Deze acties gingen ze ’s middags uitvoeren in de binnenstad van Middelburg, waarbij ze in contact kwamen met de inwoners. Deze tweede congresdag werd afgesloten met een fietstocht op ons meest duurzame vervoersmiddel, de fiets. Elektrische fietsen, tandems en mountainbikes, een bont gezelschap.

21 mei 2017
Zondag 21 mei zwaaiden we onze Europese gasten weer uit en vertrokken ze per bus naar vliegveld en trein. De opbrengst van deze dagen, in het bijzonder de aanbevelingen voor in Brussel, zijn op de foto's hiernaastte zien en gaan in de ‘red case’. 

Maquette Getijdenenergie maakt deel uit van de mini-expositie

Internationaal project met een jongerentaskforce in vier landen

Er zijn vier Taskforces actief: Denemarken (Herning), België (Roeselaere), Polen (Gdansk) en Nederland (Middelburg). De Taskforces bestaan uit jongeren van 15-17 jaar. Voor Middelburg zijn er jongeren afgevaardigd vanuit Nehalennia, Scheldemond en CSW. Aan het ODE project zijn ook mentoren verbonden: gedeputeerde Ben de Reu, burgemeester van Kapelle, Anton Stapelkamp en wethouder Vlissingen, Albert Vader.

De projectleiding is in handen van ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Het project wordt gedragen door de bibliotheken in de diverse landen en plaatsen. Bibliotheken als voedingsbodem voor ontmoeting en gedachtevorming over o.a. maatschappelijke vraagstukken, gedragen door jongeren die nadenken over onze toekomstige wereld en onze democratische waarden.  

De Taskforce van ieder land organiseerde een regionaal congres en een internationaal congres. Het thema voor Polen (februari 2017 was educatie en werkgelegenheid), het thema voor Nederland (mei 2017) was klimaatverandering en duurzaamheid, het thema voor Denemarken (november 2017) was innovatie\research & development en het thema voor België (januari 2018) was sociale uitsluiting/armoedebestrijding. Het eindresultaat van de congressen en bijeenkomsten bestond uit belangrijke voorstellen, ideeën en suggesties van de jongeren op alle aandachtsgebieden. De jongeren overhandigde dit ‘red book’ in januari 2018 officieel aan de Europese Commissie, tijdens het internationale congres dat in Roeselaere en Brussel plaatsvond.

Foto's Gdansk en Middelburg

Imagine the Future

Contact

Jeanine Naerebout

0118 654 254

 

Aanbevelingen over klimaatverandering en energie voor de EU van de Taskforces van Our Democratic Europe:

ODE Middelburg, Zeeuwse jongeren organiseren congres over klimaatverandering

Op zaterdag 22 april organiseerde de ODE Taskforce Middelburg een congres over klimaatverandering in ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

De jongeren nodigden leeftijdsgenoten uit om mee te praten over de onderwerpen:

  • Energy, exit fossil fuels: let the sun shine,
  • Mobility, change the way we move: cleaner and smarter,
  • Food, change the way we produce and consume: plantpower
  • DIY: Go Green.

Deze thema’s werden uitgelicht in mini-tentoonstellingen op het Plein en in de Foyer van ZB tot 22 mei. Dit congres diende als voorbereiding op het internationaal congres op 19 en 20 mei in Middelburg waaraan jongeren uit Denemarken, Polen, België en Nederland meededen.  

Meer info:

Our Democratic Europe krijgt de steun van Europe Direct en is een project binnen Erasmus+.