Zeeland Centraal: Flipping the classroom

Flipping the classroom is een nieuwe manier van lesgeven. Waarin vroeger de lesstof via boeken en schriften werd doorgegeven en geleerd word dat nu bereikt met gebruik van audiovisuele producties, smartboards en smartphones in de klas.