Zeeland Centraal CIOS

Zeeland Centraal wil het middelbaar en hoger beroepsonderwijs optimaliseren en vernieuwen. En wel door de digitale wereld op te nemen in het leerproces. Dit gebeurt op diverse manieren.