Laaggeletterdheid in Zeeland: Taalambassadeur Diny Weststrate

Taalambassadeur Diny Weststrate vertelt haar verhaal en laat zien wat de lessen in lezen en schrijven haar hebben opgeleverd.